”Lägre kunskap om landstingsvalet”

Trots att den stora valfrågan om sjukvården styrs av regionen så har landstingspolitikerna svårare att nå ut till väljarna menar David Karlsson, docent i offentlig förvaltning. – Generellt är kunskapen lägre bland väljarna kring landstingsvalet.

Det finns förklaringar till varför väljarna har lägre kunskap om landstingsvalet, eller regionvalet som det också kallas, jämfört med riksdags- och kommunvalen.

– Den stora kunskapskällan om politiska frågor går förstås via medier, båda nya och gamla. Det är bara att kasta en blick för att inse att landstingsfrågorna är de mest osynliga i medier, säger David Karlsson, docent i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet.

Han menar att medierna inte lika självklart bevakar regionala frågor som rikstäckande och lokala frågor. Samtidigt betonar han politikernas ansvar att föra fram regionala frågor.

– Jag menar att det är ett ansvar som alla partier har att skapa tydliga alternativ och visa på vad som skiljer sig åt mellan partierna. Det är kanske inte lika lätt att göra i regionfrågor eftersom de har färre ansvarsområden. När sjukvården utgör 90 procent av verksamheten är det svårare att profilera sig jämfört med i riksdagen och kommunen där det hanteras fler frågor.

Läs mer: Regionvalet – så funkar det

Trots att sjukvården är en av frågorna som hamnar i topp när väljarna rankar de viktigaste frågorna i valrörelsen så verkar själva regionvalet inte väcka samma intresse.

– Det borde det kanske göra, men jag tror också att riksdagspolitikerna hijackar sjukvårdsfrågan. Det finns ju också skäl till att vi har val samma dag. Statliga aspekter och landstingsaspekter hänger ihop och samma frågor debatteras i de olika valen. Väljarna har därför en orientering och kunskap men när det gäller exakt deras region så är kunskapen lägre.

Sett till valdeltagande är dock andelen som röstar i landstingsvalet hög och skiljer sig inte speciellt mycket åt från riksdags- och kommunvalen. I Kungsbacka var det heller inte några större skillnader på vilket parti som väljarna röstade på i de olika valen.

– De flesta röstar likadant i alla tre valen och de som röstdelar väljer ofta partier i samma block. Det som brukar skapa större skillnader är om det uppstår kommunala eller regionala partier.

Andelen som väljer att lägga sin röst på olika partier i de olika valen ökar dock långsamt över tid.

– Ibland ser man det som ett mått på självständig bedömning att rösta olika, men det är klart att man kan göra en självständig bedömning och ändå komma till slutsatsen att ett parti är bäst på alla nivåer. Men visst är det en övergripande indikator. Man röstar inte olika om man inte har en tanke med det utan då har man gjort olika bedömningar.

Kajsa Lind

kajsa.lind@kungsbackaposten.se