Låg risk för ohälsa i Kungsbacka

Invånarna i Kungsbacka kommun tillhör de i landet som bedöms ha lägst risk för ohälsa, enligt ett hälsoindex som nu för första gången presenteras på kommunnivå.

CNI, Care Need Index utgår från sju socioekonomiska faktorer som viktas mot befolkningens sammansättning. Nu har det för första gången presenterats på kommunnivå. – Ett stort antal distriktsläkare har i en enkät fått ange hur olika faktorer påverkar deras arbetsbelastning. Ensamstående, äldre och utlandsfödda drar upp riskvärdet mest, säger Anders Karlsson, utredare på SCB, till Nyhetsbyrån Siren.

Som utlandsfödda räknas i detta sammanhang personer födda i Östeuropa, Asien, Afrika och Sydamerika. Andra faktorer som läkarna fått ta ställning till i den riksomfattande enkäten är bland annat arbetsbelastningen relaterad till lågutbildade, arbetslösa i arbetsför ålder samt ensamstående föräldrar med barn.Betydelsen av de totalt sju variablerna i indexet har beräknats i form av relativa vikter för var och en av dem. SCB har sedan ställt resultaten mot befolkningens sammansättning i kommunerna under 2017.

Varje individ som passat in på någon eller några av av variablerna har gett en eller flera ”träffar”.

Södertälje, Botkyrka och Lessebo hör till de kommuner som bedöms ha störst risk för ohälsa, enligt Care Need Index. Lomma och Öckerö är de kommuner där risken för ohälsa bedömts som lägst, enligt statistiken, som Nyhetsbyrån Siren sammanställt.

Lomma har det uträknade CNI-värdet 0,63 – att jämföra med Södertälje som har 1,58.

Kungsbacka ligger på plats sju på ”friskhetslistan” (av landets 290 kommuner) med ett index på 0,70. Halland ligger för övrigt bäst till av alla regioner och landsting.

Ett värde över medeltalet 1 innebär en högre risk för ohälsa än i riket i stort, medan ett värde under 1 innebär en lägre risk.

– Man kan betrakta detta som en uppskattning av den förväntade risken för ohälsa. Det kan förstås finnas avvikelser gentemot den faktiska ohälsan i kommunen, säger Anders Karlsson.

SCB har i flera år tagit fram liknande data för regioner och landsting, som använt uppgifterna som ett av flera underlag vid utbetalningen av ersättning till vårdgivarna.

Regionernas CNI-värde har förändrats väldigt lite mellan enstaka år, enligt Anders Karlsson.

Dag Fransson

redaktion@kungsbackaposten.se

Fakta Care Need Index (CNI)

De sju variablerna och hur de viktats (på en skala från 0 till 9):

• Ålder över 65 år och ensamstående – 6.15

• Utlandsfödda (Östeuropa, Asien, Afrika och Sydamerika) – 5.72

• Arbetslös eller i åtgärd 16–64 år – 5.13

• Ensamstående förälder med barn 17 år eller yngre – 4.19

• Person ett år eller äldre som flyttat in i området – 4.19

• Lågutbildad 25–64 år – 3.97

• Ålder yngre än fem år – 3.23

SCB har tagit fram CNI-värdet på kommunnivå på uppdrag av Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada).