Kvinnojouren hoppas på ett mirakel

Läget har länge varit jobbigt för Kungsbacka kvinnojour. Nu är det värre än någonsin. Organisationen kan komma att läggas ner….