Samordningsförbundet Hallands dreamteam, Bengt Antonsson, region Halland, Linda Bertlin, koordinator, Lena Svensson, försäkringskassan och Magnus Gurman från kommunens Kompetenscentrum. Tillsammans letar de jobb åt människor som varit bidragsberoende i åratal och där myndigheterna tidigare gått bet.

Kungsbackas eget dreamteam

De är ett samarbete mellan regionen, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kommunen. Deras uppgift är att hitta jobb åt människor som hamnat mellan stolarna och som ibland gått på bidrag i 20 år. Och de lyckas.

På papper är de en del av samordningsförbundet Halland, ett samarbete mellan myndigheter för att skapa enklare vägar in i jobb för alla som står ”långt från arbetsmarknaden”. Det kan handla om personer som av olika anledningar hamnat mellan stolarna och som tvingats gå på bidrag i åratal. Inte sällan har deras kontakter på socialtjänsten, försäkringskassan eller arbetsförmedlingen tömt ut sina möjligheter. Kvar blir en rundgång mellan myndigheter – och ett bidragsberoende som bara fortsätter.

Det är då samordningsförbundet Halland kastar in sitt dreamteam vid Kyrkskolan. På papper heter de Individsamverkansteamet. I praktiken är de representanter från alla inblandade myndigheter som jobbar sida vid sida och sitter vid samma bord.

Inte kunna stötta

Teamets uppgift är att hitta jobb eller studier för alla de som levt på bidrag i åratal och där insatser från det offentliga inte kunnat stötta fullt ut.

– Vi jobbar med dem som står allra längst från arbetsmarknaden. Nästan hälften av de vi träffar har gått på någon form av offentlig försörjning i fyra-fem år, var fjärde i tio år eller mer. Det handlar om människor där deras handläggare har sagt att ‘vi råddar inte detta mer’. Ofta är det personer med psykisk ohälsa och en komplex problematik, berättar Linda Bertlin, koordinator för teamet.

Samarbetet bygger på att varje tung myndighet har en person på plats i lokalerna på Kyrkskolan. Det gör att frågor kan besvaras snabbt, och problem löses direkt.

– De träffar myndigheterna här, vi ser varann direkt över bordet, det ger korta beslutsvägar och korta handläggningstider. Många av de vi arbetar med har varit kund hos alla parter, men ingen har helhetsunderlag för att kunna stötta fullt ut ifrån sin myndighet, förklarar Linda Bertlin.

Tunga myndigheter

Lokalerna är gamla, men med gedigen karaktär, och whiteboarden på väggen är fulltecknad.

Upplägget, snacket och stämningen påminner mer om en kreativ reklambyrå än ett gäng anställda från de tyngsta och kanske mest byråkratiska myndigheterna som finns.

– När någon ramlat mellan stolarna och behöver hjälp från arbetsförmedlingen, så kan vi säga ‘visst’, för de från arbetsförmedlingen sitter ju redan här runt bordet. Vi har snabb tillgång till allting som finns i alla myndigheters verktygslådor, förklarar Linda Bertlin.

Det kan handla om allt från stöd och kontakter med vården, många sökande har en psykisk problematik, till lönebidrag eller hjälp med att hitta ett ställe för att arbetspröva.

Studier eller jobb

Gruppen arbetar ständigt med ett 70-tal personer och förra året lyckades de lösa hälften av fallen. Och lösa betyder att en person gått vidare antingen till jobb eller studier efter ett mångårigt bidragsberoende.

– Målet är att nå avslut i 35 procent, men under 2017 nådde vi 50 procent, och det är naturligtvis ett bra resultat, säger Linda Bertlin.

Teamet berättar om en kvinna som idag jobbar heltid inom en förvaltning på Kungsbacka kommun, efter att tidigare ha gått på socialbidrag i mer än två decennier. En annan kvinna, där försäkringskassan tömt ut alla stödinsatser, fick hjälp med arbetsprövning. Efter ett och ett halvt år fick hon en 80-procentig anställning i näringslivet.

– Hon hade aldrig fått in en fot på det jobbet om inte vi hade varit med och råddat, säger Magnus Gurman, kommunens man i teamet.

Bättre liv

Ingen av de inblandade vill kännas vid uttrycket dreamteam.

– Men det kanske vi är, skrattar Linda Bertlin, för att strax bli mer allvarlig.

– Förra året avslutade vi 40 personer. Vi vet att 20 av dem gick vidare till ett annat slags liv, och det är naturligtvis en bra känsla, säger hon.

– Det är roligt att se förflyttningen när de är stolta och glada över att gå till en arbetsplats igen. Jag sökte det här jobbet för att jag vill göra skillnad för människor, för att det är viktigt och roligt, och det har hållit i sig, säger Magnus Gurman.

Men med så här bra resultat, varför jobbar inte alla så här?

– Det är så klart en bra fråga. Men en dag i veckan är alla i teamet hemma på sin myndighet och tankar av. Då finns alla möjligheter för myndigheterna att dra nytta av erfarenheterna härifrån, säger Linda Bertlin.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83 mats.h.ljungqvist

@kungsbackaposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar