Arkivfoto

Kungsbacka sjukhus kritiseras av JO

En man ville ha ut handlingar från Kungsbacka sjukhus men det dröjde nästan åtta månader innan han fick något svar. Nu får sjukhuset kritik från Justitieombudsmannen, JO.

Mannen hörde av sig till verksamhetschefen för Hallands sjukhus i Kungsbacka i ett brev i början av november och begärde ut flera handlingar bland annat kring befattnings/arbetsbeskrivningar på sjukhuset.

Mannen hade också tidigare skrivit brev till verksamheten där han ville få skriftliga svar på medicinska frågor men han hade också riktat klagomål mot verksamheten. De breven ska dock ha diarieförts i hans journal och inte blivit besvarade.

När mannen fortfarande inte fått svar på det brev han skickade i november anmälde han i maj förra året sjukhuset till JO. I sitt yttrande till JO skriver verksamhetschefen Louise Bentley att de har haft kontakt med mannen och svarat både muntligt och skriftligt på tidigare skrivelse. I det aktuella fallet med brevet som skickades i november erkänner hon att verksamheten brustit:

”…eftersom det i flera fall inte finns sådana handlingar som sökande efterfrågat bedömdes det inte vara aktuellt med ett utlämnande. Det gavs dock inte något besked om detta, vilket borde ha skett.” 

Hon skriver också att de nu ska gå igenom sina rutiner för att säkerställa att alla handlingar lämnas ut enligt rutinerna.

JO ger nu Hallands sjukhus kritik för den bristfälliga hanteringen som mannens begäran fått och menar att det är oacceptabelt att mannen fick vänta nästan åtta månader innan han fick ett svar. JO menar att mannen borde fått ett snabbt besked om att de handlingar han ville ta del av inte fanns och att han kunde begära ett skriftligt beslut så att han kunde överklaga det om han ville.

Vad det gäller mannens övriga frågor till sjukhuset så tycker inte JO att sjukhuset hanterat de ärendena på ett felaktigt sätt som kräver något åtgärd från JO.

Kajsa Lind

kajsa.lind@kungsbackaposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar