Kungsbacka rasar i skolrankning

I Lärarförbundets årliga rankning av skolkommunerna hamnar Kungsbacka i år på plats 60 – en försämring med 40 placeringar jämfört med i fjol. Det som drar ner statistiken är bland annat andelen godkända elever.

Varje år genomför Lärarförbundet sin rankning Sveriges bästa skolkommun, där var och en av landets 290 kommuner granskas utifrån 13 kriterier. Syftet är enligt fackförbundet att lyfta fram kommunens viktiga roll som huvudman för skolan.

Kungsbacka rasar

Bäst i år presterade skånska Vellinge, tätt följt av Orust på andraplats. Betydligt längre ner på listan, men ändå högt rankad enligt Lärarförbundets måttstock, hittas Kungsbacka som i år rasar från 2017:s 20:e-plats till placeringen 60.

Läs mer: Personalen på förskolan slår larm

Det som har dragit ner Kungsbacka på listan är enligt rankningen bland annat niondeklassarnas meritvärde, som är summan av elevernas 16 bästa betyg. 2017 placerade sig staden på plats 18 i kategorin – nu faller orten till en 36:e-placering.

Ännu sämre ställt är det när meritvärdet granskas ur ett likvärdighetsindex, som tar hänsyn till hur väl kommunen borde ha presterat med hänsyn till könsfördelning, antalet nyinvandrade elever, och föräldrarnas utbildningsnivå. Då rasar Kungsbacka 75 placeringar till plats 177.

I kategorin Andelen godkända elever backar Kungsbacka också i jämförelse med andra kommuner, och faller från 2017:s plats 21 till position 37. Även här blir det mindre smickrande när man ser på antalet ur Lärarförbundets likvärdighetsindex: orten tappar då 59 pallplatser och landar på placering 128 av 290.

Vissa förbättringar

I grenen Friska lärare förbättras Kungsbackas prestation något (plats 72 – en höjning från plats 94), likaså vad gäller lärarnas utbildningsnivå, där kommunen hamnar på plats 53 av 290. En förbättring jämfört med 2017, då den låg på 71:a plats.

Läs mer: Problemskolan blev trygg

Till stadens relativa styrkor hör fortsatt andelen elever som når högskolebehörighet, en kategori där Kungsbacka visserligen tappar nio placeringar från 2017 och får plats 20.

I Halland är Kungsbacka rankad som nummer fyra av av sex kommuner. Bäst i länet placerar sig Varberg (plats 15 i den nationella rankningen). Grannkommunerna Härryda, Mölndal, Göteborg och Mark ligger på plats 57, 123, 178 respektive 214 i landet.

Tobias Holmgren

redaktion@kungsbackaposten.se