Kungsbacka kan få ”brandsköterskor”

Det blir allt svårare att hitta folk som vill jobba som deltidsbrandmän. Nu lägger Socialdemokraterna ett förslag om att inrätta ”brandsköterskor”, där jobb inom vården kombineras med en tjänst som deltidsbrandman.

Liknande kombinationsanställningar finns redan i flera kommuner i Sverige och är ett utslag av att det blivit allt svårare att rekrytera, både i vården och till räddningstjänstens deltidsstyrkor.

I S-förslaget ska redan anställda i kommunen uppmuntras att söka som deltidsbrandmän. Inte minst gäller det inom vården, där möjligheten att arbeta som deltidsbrandman ska kunna locka nya sökande till anställning i kommunen. När larmet går ska deltidarna snabbt kunna lämna vårdjobbet för att åka på utryckning, och då täckas upp av kommunens bemanningspool. Sådana anställningsformer används med framgång i Jönköping och Nordmaling, som varit tidiga med att lösa bemanningsproblemen för räddningstjänsterna.

Socialdemokratiska kommunalrådet Eva Borg menar att frågan i alla fall förtjänar att utredas.

– Vi vet att räddningstjänsten har svårt att hitta deltidspersonal och förbundsdirektören i räddningstjänsten Storgöteborg har vädjat till oss medlemskommuner att göra vad vi kan. Nu blir det upp till kommunstyrelsen att säga ja eller nej till att titta närmare på detta, säger hon.

I dag är två tredjedelar av Sveriges brandmän anställda som deltidare och i Kungsbacka finns deltidsbrandmän både i Frillesås och på Kungsbacka brandstation.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83 mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se