Kungsbacka har 18 procent egna företagare, enligt en rapport från Svenskt Näringsliv.

Kungsbacka är företagsammast i Halland

Kungsbacka toppar återigen listan som Hallands mest företagsamma kommun. Enligt nya siffror från Svenskt Näringsliv driver nästan 18 procent av invånarna eget företag.

Precis som förra året så visar näringslivets rapport att både företagande och nyföretagande är fortsatt starkt i Halland. I årets mätning anger drygt 14 procent av hallänningarna att de har eget företag. Och flest företagare finns i Kungsbacka, där nästan 18 procent av invånarna driver eget. Det kan jämföras med Halmstad, där andelen företagare ligger på strax under 11 procent, den lägsta siffran i länet.

Årets tillväxtraket i rapporten över företagandet i Halland är Falkenberg, som ökar och nu är uppe i 14,7 procent av invånarna med eget företag. Den största ökningen av antalet kvinnliga nyföretagare finns i Kungsbacka. Räknat per tusen invånare så är 13,4 Kungsbackakvinnor nyföretagare, den högsta siffran i Halland.

Och av de Kungsbackabor som startade eget 2012, för fem år sedan, är nästan 68 procent fortfarande aktiva företagare, en så kallad överlevnadsprocent som är den högsta i Halland.

Det är siffror om går på tvärs med den ofta högljudda kritik som riktas mot kommunens näringslivspolitik. Och det gäller inte bara Kungsbacka. Också i de övriga Hallandskommunerna luftas inte sällan kritiska röster mot företagandets villkor.

– En stigande företagsamhet och nyföretagsamhet innebär inte att företagsklimatet är i topp. Det finns fortfarande mycket att göra gällande det lokala företagsklimatet så att det blir ännu bättre möjligheter att starta och driva företag i respektive kommun, säger Charlotte Schéle, regionchef på Svenskt Näringsliv Halland i ett pressmeddelande.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83 mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar