Kullaviks Montessoriskola stänger: ”Det är en ohållbar arbetsmiljö”

Från och med i fredags ekar det tomt i Kullaviks Montessoriskola. Då gick eleverna över till distansundervisning, i väntan på att coronakrisens effekter ska ebba ut.

Johan Holmström är styrelseordförande i den föräldraförening som driver Kullaviks Montessoriskola. Han berättar att det var i slutet av arbetsveckan som styrelsen tillsammans med skolledningen fattade beslutet att tills vidare övergå till distansundervisning. Detta som en följd av den stora sjukfrånvaron bland lärarna.

– Vi har inga bekräftade fall av Covid-19, varken bland elever eller personal. Men det är så pass många sjukanmälda lärare nu att vi inte kan bedriva den undervisning som vi är lagstadgade att göra, och med den kvalitet som barnen har rätt till. Dessutom har det lett till en ohållbar arbetsmiljö för de lärare som är på arbetsplatsen, säger han.

Lösningen har blivit att från och med måndag bedriva undervisningen på distans för elever i förskoleklass (6 år gamla) till årskurs nio, via datorer med internetuppkoppling. Finns det inte dator i hemmet kan man låna en från skolan.

Sammanlagt berör det drygt 200 elever; förskolan håller öppet som vanligt. Familjer där föräldrarna jobbar med blåljusomsorg har dock fortsatt möjlighet att skicka sina barn till skolan, och även de som av olika anledningar absolut inte kan få till det och stötta barnen med distansupplägget.

Nyheten gick via mejl ut i torsdags till alla vårdnadshavare.

– Fredagen fick bli en studiedag, så att föräldrar, elever och lärare kunde hinna förbereda sig på den följande veckan. Även om det förstås har inneburit en hastig omställning och ställt till det för många, har jag fått fin feedback från en hel del föräldrar. De är kreativa och delar upp dagarna sinsemellan, och det gläder mig, säger Johan Holmström.

Hur många lärare som är sjuka vill han inte gå in på.

– Det varierar för varje dag som går. Några är för sjuka för att kunna arbeta, andra känner av symtom som snuva och halsont, och ska då naturligtvis hålla sig hemma.

Målet är att så fort som möjligt börja med klassrumsundervisning igen. Framför allt gäller denna prioritering elever upp till årskurs fem, som av naturliga skäl kan ha större utmaning med hemmastudier.

– Vi gör rundringningar varje dag och frågar våra lärare hur det är ställt. Det gör vi också med vår vikariepool. Vi vet inte när vi har löst det, men att vi jobbar på det här sättet är i alla fall högst tillfälligt.

Var beslutet svårt att fatta?

– Ja, det är klart. Men vi har ett uppdrag som huvudman för skolan, och det är att bedriva undervisning enligt skollagen. Vi bedömer att det här är det enda sättet i dag. Vi imponeras av vår personal och den kraft vi ser i dem. De har inte haft möjlighet att öva inför ett sånt här scenario, men de tar sig an utmaningen med en enorm målmedvetenhet, säger Johan Holmström.

Kullaviks Montessoriskola är föräldrastyrd och fristående. Den startades av en grupp föräldrar 1991 och har i dag 70 anställda.

Tobias Holmgren

Jacob Humlén

redaktion@kungsbackaposten.se