Arkivfoto

Kostnaden för hemtjänst minskade förra året

Hur mycket landets kommun lägger på hemtjänst varierar stort. I Kungsbacka ligger man över rikssnittet i kostnad, samtidigt minskade kostnaden jämfört med året innan.

Det är nyhetsbyrån Siren som sammanställt siffror från Kolada, kommun- och landstingsdatabasen, och SCB. Statistiken visar att det är stora skillnader mellan hur mycket hemtjänsten kostar. Dyrast var det under 2016 i Härjedalens kommun där man betalar 150 000 kronor per invånare över 80 år. Det kan jämföras med Skinnskatteberg där det kostade en femtedel av den summan; 31 000 kronor.

– Det kan handla om att man beviljar olika mycket hemtjänst och olika mycket insatser, säger Maria Price, tillförordnad kanslichef på Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), till Nyhetsbyrån Siren.

I Kungsbacka låg kostnaden per invånare över 80 år på nästan 88 000 kronor under 2016. Det är över rikssnittet på närmare 78 000 kronor. Jämfört med året innan har genomsnittskostnaderna för hemtjänsten i landets kommuner ökat. I Kungsbacka har dock kostnaden minskat med knappt 4 000 kronor per invånare över 80 år.

Det finns fler olika orsaker bakom att kostnaderna varierar mellan kommunerna. Bland annat handlar det naturligtvis om hur stor andel äldre som finns i kommunen. Men även utförandet spelar roll, menar Maria Price.

– Hur effektiv bemanningsplanering och ruttplanering man har påverkar. Lägger man mycket tid på transporter till brukaren, så kommer det att kosta mer. Det handlar om att hemtjänstmedarbetarna ska vara så stor andel av sin arbetstid som möjligt hos hemtjänsttagaren. Där vet vi att det finns väldigt stora variationer mellan kommunerna, fortsätter Maria Price.

Kajsa Lind

redaktion@kungsbackaposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar