Kommunens miss drabbar Christian

Kungsbacka har avstått från bidrag för daglig verksamhet. Under två år har kommunen gått miste om 6,5 miljoner kronor. En…