Kommunen söker ny vattendom i Lygnern

Teknikförvaltningen arbetar just nu fram en ansökan till länsstyrelsen om en ny vattendom i Lygnern. Ansökan förväntas skickas in 2020…