Kommunen polisanmäls – misstänks för miljöbrott

Under sommarens torka införde kommunen bevattningsförbud. Nu polisanmäls kommunens teknikförvaltning av länsstyrelsen. Misstanken är miljöbrott, efter att sommarens uttag av dricksvatten ur Lygnern överskred tillståndet.

Under förra årets torra och varma sommar infördes bland annat bevattningsförbud för att spara på dricksvatten. Kommunens teknikförvaltning valde dessutom att fortsätta ta ut vatten ur Lygnern på ett sätt som innebar att tillståndet i vattendomen överskreds. Enkelt förklarat fortsatte kommunen att tappa Lygnerns ytvatten, i stället för att öka andelen grundvatten som pumpas ut i rörsystemet. Bedömningen var att det var det bästa alternativet under rådande förhållanden, förklarar tekniska chefen Karl Lundgren.

– Risken var annars att trycket i vattenledningarna hade minskat, med ökad brandrisk i Kungsbackas högst belägna delar. Det hade kunnat bli svårt att få ut vatten helt enkelt, säger han.

En annan risk som vägdes in var att grundvattenkällorna djupt ner i marken kunde drabbas av saltvatteninträngning om de tappades för hårt, en risk kommunen inte var beredd att ta.

Men Kungsbackas teknikförvaltning tog beslutet att meddela länsstyrelsen att de trotsat vad som medges i vattendomen från sent 50-tal. I skrivelsen, som skickades i somras, redogjorde kommunen också för varför man tvingats ta ett sådant beslut.

Sedan hände ingenting. Men i december kom ett brev från länsstyrelsen, som meddelade att uttaget av vatten strider mot miljötillståndet och att de nu polisanmält Kungsbacka kommun för misstänkt miljöbrott.

– Jag vet inte vad som händer nu, men jag antar att vi kommer att få svara på frågor när de utreder detta och begär in mer uppgifter. Vi menar att vi gjorde allt som var möjligt, vi kopplade på reservvatten från Mölndal och Varberg, men att framför allt brandriskerna hade blivit för stora om vi inte fortsatt tappa vatten ur Lygnern, säger Karl Lundgren.

Om ni inte hade meddelat länsstyrelsen detta, vad hade hänt då?

– Då hade vi antagligen inte blivit polisanmälda, säger Karl Lundgren.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83 mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se