Kommunen glömde svara sig själv – får inget rivningslov

Kommunen ville riva ett godsmagasin och ansökte om rivningslov. Men kommunen ansåg att handlingarna behövde kompletteras. Detta glömde kommunen att…