Kommunchefer förbereder sig för ökat krisläge

Ett ansträngt läge, men ändå med situationen under kontroll. Så beskrev kommundirektören Malin Aronson i onsdags förmiddag läget i Kungsbacka under en extrainsatt pressträff. Skolchefen Maria Andersson flaggade samtidigt för flera kommande krisåtgärder.

Med en småkrasslig kommundirektör via videolänk från hemmet bjöds media i onsdags förmiddag in till pressträff för att få en samlad bild av den rådande situationen i Kungsbacka.

Kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg (M) inledde med att berätta att man under onsdagen på kommunens hemsida publicerat ett öppet brev till kommuninvånarna om det aktuella coronaläget. Där kommer också all fortlöpande information att publiceras i takt med att nya beslut fattas på riksnivå.

Med på pressträffen var även Cynthia Runefjärd, förvaltningschef för gymnasium och arbetsmarknad, samt Maria Andersson, förvaltningschef för förskola och grundskola i Kungsbacka.

Den tidigare redogjorde för hur gymnasieskola och vuxenutbildning nu riggar för att dra igång distansundervisning i morgon, torsdag enligt tidigare fattat regeringsbeslut i veckan.

Maria Andersson flaggade även för att grundskola och förskola inom snar framtid kan komma att tvingas till ytterligare krisåtgärder.

– Redan nu har jag beslutat att i dag stänga alla öppna förskolor i kommunen fram till åtminstone påsk, då pedagogerna som arbetar där nu behövs i andra verksamheter, sa Maria Andersson.

– Jag har även beslutat att vi ska avstå timvikarier till förskola och skola till förmån för vård och omsorg, där dessa just nu behövs mer, fortsatte hon.

Vårdnadshavare till barn som i dagsläget har 15 timmars barnomsorg uppmanas också om möjligt hålla sina barn hemma helt för att minska trycket på förskolan.

– Just nu håller vi även på att ta fram en akut plan för distansundervisning för att lägga in en växel om det även skulle bli så att grundskolan kommer att stängas ned, fortsatte Maria Andersson.

Riksdagens utbildningsutskott ska under onsdagseftermiddag klubba ett förslag som ger regeringen rätt att stänga landets skolor och förskolor.

I övrigt manade samtliga närvarande kommunchefer att tillsammans ta ansvar och följa de rekommendationer som ges från ansvariga myndigheter, det vill säga vara noga med handhygien, respektera besöksrestriktioner och stanna hemma från jobbet om man är sjuk.

Men också att om möjligt ge en hjälpande hand till äldre personer i ens närhet – om inte annat genom att fortsätta hålla kontakt via telefon och andra kanaler.

– Min uppmaning i dessa tider är att både ha ett varmt hjärta och hålla huvudet kallt, ha snabba fötter och rena händer, sa Maria Aronson, som själv arbetade hemma med milda sjukdomssymtom under onsdagen.

Hon uppmanade även alla att hålla sig fortsatt uppdaterade på kommunens och andra adekvata myndigheters hemsida för att undvika falsk information och ryktesspridning.

Camilla Moestedt

reporter@kungsbackaposten.se