Klovstenplaner får uppskov

Planerna på att bygga ut Klovstenområdet stötte på patrull när miljödomstolen krävde omfattande kompletteringar för att ge tillstånd. Nu har exploatören fått ett halvårs uppskov för att komma in med utredningar som visar hur utbyggnaden slår mot fisk- och djurliv.

Utbyggnaden handlar om ett samarbete mellan Kungsbacka kommun och Viavest, tidigare Kungsbacka Lastbilscentral. Viavest har genom ett avtal fått rätt att lägga deponier på området väster om återvinningscentralen. När marken fyllts ut och jämnats upp ska kommunen få tillbaka den, och använda den som företagsmark. Området ligger strategiskt rätt, alldeles intill motorvägen, och den första etappen är redan klar. Det var i samband med att den andra etappen skulle få miljötillstånd som flera miljöorganisationer vaknade. Sportfiskarnas organisation menade att avrinningen från området kunde förorena lilla Stockaån, ett viktigt uppväxtområde för havsöring. Liknande kritik kom också från Fiskevårdsnätverket i Göteborg och Kungsbacka. Till och med kommunens egen miljöförvaltning var kritisk till utbyggnaden.

Miljödomstolen höll med och kom med en lång rad krav på kompletterande utredningar och analyser. Det handlar om att studera vilka fridlysta och rödlistade arter som kan slås ut av utbyggnaden. Domstolen vill också veta hur grundvattennivåerna påverkas och om motorvägen drabbas när den mosse som ligger i området fylls igen av deponier. 

I en intervju med Kungsbacka-Posten för en månad sedan ville Viavests vd, Mattias Norrman, inte hålla med om att bolaget underskattat svårigheterna. 

– Man får alltid räkna med att det kommer synpunkter, det är därför miljödomstolen har den här processen. Vi kommer att lämna in de kompletterande utredningar domstolen begärt och visa att vi har kontroll på de ingrepp vi gör och att de inte påverkar negativt, sa han då.

Nu har företaget fått anstånd av Miljödomstolen i Vänersborg att komplettera sin ansökan. Senast den 31 maj nästa år ska de efterfrågade utredningarna vara klara så att domstolen kan gå vidare med tillståndsprocessen. Skulle det vara så att bolaget är klara med sina undersökningar innan dess så kan ärendet med tillståndsansökan komma att startas upp tidigare, skriver domstolen.

Läs mer: Ny kritik mot utbyggnad av Klovsten

Mats H Ljungqvist

0300-519 83 mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se