KD vill ha svar om fyrspår

KD-riksdagsmannen från Frillesås, Larry Söder, ger sig in i tågdebatten och vill veta när Västkustbanan genom Halland får fyra spår. ”En framtidsfråga för Västsverige”, skriver Söder och kräver svar från infrastrukturministern Tomas Eneroth (S).

Det är genom en så kallad skriftlig fråga till stadsrådet som Larry Söder vill kasta ljus på bristerna i järnvägstrafiken. Västkustbanan, från Göteborg och ner genom Halland, är fortfarande inte dubbelspårig på alla sträckor, skriver Söder. ”Att bygga ut Västkustbanan till dubbelspår är viktigt, men lika viktigt är att börja planera för ytterligare spår”, summerar Söder och vill veta hur regeringen ser på arbetet med att få fram fyrspår på Västkustbanan.

Trafikverket har precis lagt fram sitt förslag till Nationell Transportplan i Sverige, som bland annat innehåller en tågtunnel genom Varberg. Däremot finns fortfarande inga förslag om att bygga fyrspår på hela eller delar av Västkustbanan. Region Halland, Trafikverket och Västra Götalands-regionen genomför nu en åtgärdsvalstudie för sträckan Varberg – Göteborg. Där tittar man både på järnvägen och på trafiken på E6. Det arbetet går ut på att hitta de bästa alternativen för att få ökad kapacitet när det gäller både transporter och pendlare. Fyra spår mellan Varberg och Göteborg har diskuterats i decennier, som ett sätt att lösa den svåra trängseln i järnvägstrafiken.

Frågan från Larry Söder ska enligt riksdagens rutiner besvaras skriftligen av infrastrukturministern Tomas Eneroth (S).

Läs mer: Kungsbacka vill ha snabbtåg

Mats H Ljungqvist