Kartläggning ska minska viltolyckor

Genom att identifiera de farligaste vägsträckorna ska Trafikverket hitta rätt åtgärder för att minska viltolyckorna.

Viltolyckorna har de senaste fem åren ökat båda nationellt och i Hallands län. Förra året fick polisen in över 60 000 rapporter om viltolyckor i landet. I Halland var motsvarande siffra 2042 och i Kungsbacka kommun 457 olyckor enligt siffror från Nationella Viltolycksrådet. Samtidigt är också mörkertalet troligtvis stort eftersom inte alla olyckor rapporteras in.

Trafikverket jobbar nu med att kartlägga de farligaste vägsträckningarna där flest olyckor sker.

– Att vi nu har inrapportering om var viltolyckorna sker har gjort det möjligt att göra sådana beräkningar. Men det är komplicerat och ett dilemma är att det finns en viss mån av slump vad det gäller olyckorna som vi måste beakta, säger Anders Sjölund, nationell samordnare inom området natur på Trafikverket.

Trafikverket har tillsammans med andra aktörer som forskare och Nationella Viltolycksrådet kommit en bra bit med kartläggningen.

– Jag skulle vilja påstå att vi har kommit ganska långt. Det vi har gjort är att ta fram ett underlag för de mest olycksdrabbade vägsträckorna och där djuren har problem att säkert ta sig över. Det materialet har gått ut länsvis till de nationella viltolycksråden för att förankra att de håller med om bilden eller om de vill lägga till något. Vi har ett samråd som sker nu under hösten.

Tanken är att det underlaget sedan ska leda fram till åtgärder som förhindrar olyckor.

– Vi vet att viltstängsel inte minskar viltolyckorna utan i bästa fall flyttar olyckorna. De behöver kompletteras så att stängslen styr djuren till säkra ställen att passera.

En sådan åtgärd är ekodukten över E6 som byggs i Sandsjöbacka och som ska ge djuren en säker passage. Men att bygga en ekodukt är en stor åtgärd.

– Det är en del av jobbet, men så stora åtgärder kommer inte vara huvuddelen, säger Anders Sjölund.

Hur kan en vanlig åtgärd se ut?

– I de flesta fallen kommer vi dels titta på möjligheten att använda befintliga broar eller portar och se om vi kan anpassa dem. Vi kan också bygga nya broar eller portar som då är mindre än en ekodukt.

En annan möjlig åtgärd som Trafikverket kollar på är möjligheten att bygga ett varningssystem som varnar trafikanter för när det är djur vid öppningar i viltstängsel.

Nationella Viltolycksrådet poängterar också på sin hemsida trafikanternas egna ansvar att vara uppmärksamma, speciellt i gryningen och på skymningen då många olyckor sker.

Kajsa Lind

kajsa.lind@kungsbackaposten.se

Här är de mest viltolycksdrabbade vägarna i Halland:

Riksväg 26 Nissastigen öster om E 6 och norrut

Länsväg 153 Varberg – Ullared – Fegen

Länsväg 154 Falkenberg – Ullared – Älvsered

Länsväg 150 Falkenberg – Torup

Riksväg 25 Skedala – Simlångsdalen mot länsgränsen

Källa: Nationella viltolycksrådet