Kände till riskerna

71 hushåll i Åsa översvämmades. Kanske helt i onödan. Politikerna i Kungsbacka har känt till problemet i flera år. –…