Kampanj ska locka deltidsbrandmän

Vid en krissituation kan deltidsbrandmän vara först på plats och spela en avgörande roll. Men de är för få. Nu…