”Jag tror att det är bra att vi diskuterar gränsdragningar”

Lärare kan tvingas spionera på flickor med hijab, för att ta reda på om de är utsatta för hedersförtryck. Det…