Ingen vuxen bland unga efter 21

Kungsbacka har 83 000 invånare och 30 procent är under 20 år. Ändå finns varken fältassistenter, socialtjänst eller andra vuxna…