Ingen vila för omstritt bergsmassiv

I drygt 20 år har olika bergsbolag försökt lägga en bergtäkt i Kammarberget utanför Fjärås. Nu ligger en ny ansökan…