Ingen ljusning för konstljuset

Fortfarande finns inga besked om belysningen på Maleviks konstgräs. Överklagandet ligger kvar hos länsstyrelsen och kommunen ligger lågt, trots att masterna är godkända av miljööverdomstolen.

Konstgräset i Malevik fortsätter att stå utan belysning, trots att det snart är fyra år sedan fotbollsplanen blev färdig. Ändå är själva ärendet, om belysningen ska tillåtas eller inte, avgjort av miljööverdomstolen och har nått vägs ände rent juridiskt. Och konstljuset får klara papper av överdomstolen.

– Vi får sätta upp belysningen om vi vill, men just nu väntar vi på länsstyrelsens besked om tillstånd för föreningsverksamhet på fotbollsplanen. Det beslutet i byggnadsnämnden har överklagats, och vi måste respektera demokratin, säger Robert Andersson på kommunens fritidsförvaltning.

Det som hänt är att miljööverdomstolen avgjorde frågan om belysningen. Däremot skickades delen om föreningstillstånd tillbaka till byggnadsnämnden i Kungsbacka. Miljööverdomstolen menade att det inte var deras bord att avgöra den biten av ärendet. När byggnadsnämnden beviljade ”bygglov för användning av bollplan för föreningsverksamhet” överklagades beslutet direkt.

Bakom överklagandet finns boende i området som menar att det stör med fotbollsträningar kvällstid på en konstbelyst plan.

För Kullaviks IF, med runt 700 medlemmar och en omfattande föreningsverksamhet, har konstljusbråket inneburit två vintrar med träning på konstgräset i Bukärr.

– Det blir så klart en väldig massa transporter. Det har varit en lång och stökig process, men vi räknar med minst en vinter till där föräldrar får köra sina barn till Bukärrsplanen för att träna. Vi räknar med att detta kommer att överklagas vidare. Det finns flera instanser efter länsstyrelsen, säger klubbens ordförande, Peter Berggren.

Någon tidplan för när länsstyrelsen prövar överklagandet finns i nuläget inte.

Mats H Ljungqvist

mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se