Ifrågasätter höga arvoden

Styrelsemedlemmar i föreningar arbetar ofta ideellt eller med ett litet arvode. Åsa samfällighetsförening betalar dock ut 270 000 kronor i…