Hunehals-förening krävs på pengar

Föreningen Hunehals Borg har fått 28 000 kronor för mycket i bidrag, pengar som kommunen nu kräver tillbaka. Eldsjälarna, som bland annat arrangerar medeltidsdagen varje år, vill att politikerna ska efterskänka skulden.

Föreningen Hunehals Borg har de senaste åren fått EU-pengar för sitt arbete med att ta fram medeltidshistorien kring lämningarna av fornborgen Hunehals i Hanhals. Borgen, som slutligen brann ner på 1300-talet, var ett dåtida maktcentrum och föreningen arrangerar både historiska vandringar och medeltidsdagar kring fornminnet. De driver också projektet ”I grevens tid”, som gestaltar livet i det medeltida Kungsbacka.

Alla EU-bidrag till Hunehals borg-arbetet har medfinansierats av kommunen. Det innebär att kommunen också lämnar bidrag, med motsvarande 30 procent av EU-pengarna. Men länsstyrelsen godkände inte alla kostnader som redovisades i borg-projektet. Det innebär i praktiken att kommunen nu betalat ut 28 000 kronor för mycket i bidragspengar till medeltidsatsningen.

Kommunen har krävt att få tillbaka pengarna, med ränta. Totalt är summan nu uppe i 33 000 kronor, en inbetalning som föreningen menar tynger en redan ansträngd ekonomi. Inför kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde hade föreningen bett om att få skulden efterskänkt. I en skrivelse till politikerna skriver föreningen Hunehals att ”kommunen säkert fått igen mångfalt på alla aktiviteter som numera pågår vid Hunehals Borg och Hanhals holme”. Det blidkade inte kommunstyrelsens arbetsutskott, som inte tänker efterskänka skulden. Frågan avgörs dock definitivt av kommunstyrelsen, som håller sitt nästa möte den 19 juni.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83 mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se