Herrelösa husdjur ingen polisfråga längre

Länsstyrelserna har tagit över en del av polisens uppgifter när det gäller husdjur. Men ser du en aggressiv hund som springer lös är det fortfarande ett samtal till polisen som gäller.

Från den 1 juni är det landets länsstyrelser som har huvudansvaret för det praktiska vid omhändertagande, förvaring och försäljning av husdjur, främst hundar och katter, som är misskötta.

Bakgrunden är att statsmakten vill frigöra mer tid för polisen att ägna sig åt att lösa brott och andra klockrent polisiära uppgifter.

Rikspolischefen Anders Thornberg välkomnar nyordningen.

– Vi har ju tagit hand om bortsprungna hundar och katter och allt möjligt, vi har haft nästan zoo-verksamhet ibland, sa han nyligen i podcasten Fredagsintervjun.

Cirka 60 miljoner kronor per år dirigeras nu om till länsstyrelserna.

Hillevi Upmanis är nationell projektledare vid länsstyrelsen och arbetar med djurskyddsfrågor i Västra Götaland. Hon kan nu summera läget en månad efter reformen.

– Det fungerar bra hos oss. Vi har fått resurserna och vi har grunden för att kunna lösa allt. Men det finns en mängd olika varianter på djurskyddsärenden och vi kommer även i fortsättningen att ha löpande kontakt med polisen, säger hon.

Ärenden med friska och märkta husdjur som sprungit bort är fortfarande en polisiär fråga. Liksom pågående fall med utagerande och angreppslystna djur, främst hundar.

– Om du påträffar en hund, katt eller något annat smådjur som verkar friskt men bortsprungen ska du anmäla det till polisen. Det är hittegodslagen som gäller i de fallen, säger Hillevi Upmanis och fortsätter:

– Om det däremot handlar om djur som verkar vanskött och du tror är utan ägare är det vårt bord. I sådana ärenden är det djurskyddslagen som träder in.

Och att se till att djurskyddslagen efterlevs är och förblir länsstyrelsernas sak.

De tillsynsuppgifter som fram till för en månad sedan låg på polisen får Hillevi Upmanis och hennes kollegor runt om i länet och i landet nu ta sig an.

– Det kan röra sig om exempelvis fall där en hundägare får ett föreläggande om att djuret ska bära munkorg. Numera är det vi som ska besluta om åtgärder för att förhindra upprepning, inte polisen. Det är dock fortfarande polisen som utreder eventuella brott, säger hon.

Att verkställa omhändertaganden av husdjur som far illa är sedan den 1 juni länsstyrelsernas uppdrag.

– Vi ska sköta allt det praktiska med dessa omhändertaganden, något som polisen tidigare var tvungen att lägga tid på. Det är också vi som ska sköta om djuren och sedan ta hand eventuella försäljningar, säger Hillevi Upmanis.

Länsstyrelsen i Västra Götaland håller nu på att handla upp platser för omhändertagna hundar, katter och diverse andra smådjur.

– Vi räknar med att börja använda platserna till hösten. Fram till dess får vi lösa det hela mer tillfälligt. Vi är också på gång att handla upp transporter och stallplatser för de större djuren.

De djurhem, pensionat, kennlar, stallar och andra djurhem som kan komma i fråga måste ha tillstånd enligt djurskyddslagen att sköta djur. Ägaren måste dessutom ha ett så kallat F-skattebevis.

Dag Fransson

redaktion@kungsbackaposten.se