Hemlig plan för Hallandspendel

I torsdags höll Hallandstrafiken och Västtrafik ett första möte om en framtida Hallandspendel, ett regionaltåg mellan Varberg och Göteborg. Men först måste Västlänken och tågtunneln förbi Varberg bli färdiga.

Drömmen om en egen Hallandspendel, från Göteborg och söderut har utretts flera gånger förut. Nu lever frågan i skuggan av försöken att få fler stopp för Öresundstågen i Åsa.

Men i Hallandstrafikens senaste utredning kring Öreundstrafikens Åsa-uppehåll dyker planerna på en Hallandspendel upp igen. ”Hallandstrafiken och Västtrafik har för avsikt att införa en ny regionaltågslinje när infrastruktursatsningar i form av Varbergstunnel och Västlänk är färdigställda”, skriver Hallandstrafikens ansvariga utredare.

Trafikbolagets VD, Andreas Almquist bekräftar att torsdagens möte är en första ansats med att avhandla frågan om ett regionaltåg i Halland.

– Vi behöver inleda diskussionerna och känna efter var vi står i frågan, både på kort och lång sikt, säger Almquist till Kungsbacka-Posten.

Både Västlänken och Varbergstunneln är tunga infrastruktursatsningar som planerats i decennier. Om alla tidsplaner håller står de klara om ungefär tio år och kan då skapa mer utrymme för fler tåg på västkustbanan.

– Det finns en ambition och en tydlig idé om ett tredje tågsystem när den infrastrukturen är färdig, säger Andreas Almquist.

Mest i norr

Region Hallands politiska ledning är i dagsläget överens om att satsningarna på fler tåg framför allt ska gälla de norra delarna av länet. Kungsbacka, men också Varberg, är tillväxtraketer med hög inflyttning och många jobb-pendlare mot Storgöteborg.

– Långsiktigt så växer Halland mest i de delarna, och ju fler människor ju högre krav på fungerande kollektivtrafik, det är ett behov som vi kommer att behöva möta, säger Hallandstrafikens ordförande Gösta Bergenheim (M).

Fler stopp

Med en Hallandspendel öppnas också möjligheter för uppehåll inte bara i Åsa. I Varbergska Väröbacka och i Frillesås finns sedan länge krav på stopp i tågtrafiken. Bortom dem finns ännu fler Hallandsorter som vill ha egen pendelstation.

– I framtiden kanske vi kan börja diskutera ett embryo till en station i Väröbacka. Samtidigt ska vi inte glömma bort att vi lever i en värld med efterfrågan på att allting ska gå fortare och fortare, säger Bergenheim, som en varning om att en Hallandspendel inte kan bli ett mjölktåg med uppehåll överallt.

Tågtunneln i Varberg är planerad att byggstartas 2019 och står klar 2024. Västlänken, en åtta kilometer lång tågtunnel under Göteborg, börjar byggas tidigast 2018.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83 mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se