Helikopter tas in för bygg-lyft

I morgon onsdag varnar kommunen för en lågflygande helikopter över stadskärnan. Maskinen ska lyfta byggmaterial till gamla Skanska-ladan på Inlag, som nu renoveras för att bli ett nytt Teknikens hus.

Det är i ett pressmeddelande som Kungsbacka kommun varnar för att en lågflygande helikopter kommer att synas över stadskärnan under onsdagsmorgonen. Det handlar om byggmaterial som ska helikopterlyftas till ombyggnaden av Teknikens Hus på Inlag, som just nu pågår för fullt.

Det är den gamla Skanska-ladan som byggs om för över 90 miljoner, för att bli centralbyggnad åt kommunens tekniska verksamheter och maskinutrustning.

Att en helikopter kallas in handlar mest om ekonomi.

– Det blir mer kostnadseffektivt än att ta in en lyftkran för att lyfta byggmaterialet på plats, förklarar Lovisa Eld, chef på kommunens serviceförvaltning.

Kommunen köpte för ett antal år sedan Skanskas gamla betongfabrik på Inlag för 44 miljoner. Affären var ett så kallat strategiskt inköp, marken bedömdes då kunna bli aktuell för bostadsbyggande. Efter en lång politisk debatt beslutades senare att fastigheten i stället skulle renoveras och byggas om för att bli det nya Teknikens hus som diskuterats i åratal. Ombyggnaden beräknas vara klar om ungefär ett år. Den ska då husera både lager, verkstad och förråd för teknisk utrustning och maskiner, men också vara arbetsplats för administrativ personal från teknikförvaltningen och fritidsförvaltningen.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83 mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se