Hede station klar på rekordtid

Hede station öppnades för resenärer den 13 december, exakt ett år efter byggstarten. Det höga tempot handlade om att 16 miljoner i statliga bidrag annars hade frusit inne. Men invigningen får vänta tills i mars, först då är alla markarbeten på utsidan klara.

För frusna resenärer var öppnandet ett välkommet inslag i den ofta rådande snålblåsten i Hede. Nu finns en öppen vänthall tillsammans med en servicedel som ska innehålla kiosk och café för väntande pendlare.

Första spadtaget togs för nästan exakt ett år sedan.

– Vi hade lovat byggtiden till ett år och det höll vi. Stationen är klar och alla servicefunktioner är på plats, det går till exempel att ladda sin mobil eller Ipad inne i vänthallen. Det som återstår är en del markarbeten och annat på utsidan, säger Catharina Norberg, kommunikatör på Kungsbacka kommun.

Till det arbetet ska läggas satsningen på att bygga ytterligare 130 pendelparkeringar på en mark bredvid Beijer-varuhuset. För trots nästan 800 platser totalt, på bägge sidor spåren, så händer det att parkeringen är fullbelagd.

Någon officiell invigning har inte skett ännu. Men stationshuset smygöppnades i samband med årets luciafirande och är nu fullt öppet och utnyttjat av hundratals pendlare varje dag.

Hur har responsen från resenärerna varit?

– De vi träffade på plats tycker det var jättehärligt. Hede har ju alltid varit känt för att vara ett riktigt blåshål när man är tvungen att stå ute och vänta, så många tyckte om att få komma in i värmen, säger Catharina Norberg.

Bygget har glasfasader i tre väderstreck, dels för att öka tryggheten men också för att pendlare lättare ska kunna se om tåget kommer. Hela konstruktionen är gjord med stålbalkar som bärande delar för glasfasaderna och trädetaljerna består av både sibirisk lärk och amerikansk lönn.

Totalt ska vänthallen kunna rymma ett par hundra personer samtidigt. Det kan behövas. Hede station invigdes 1992 och var då ett ifrågasatt uppehåll på pendelsträckan mot Göteborg. Det fanns röster som menade att den byggdes i onödan, mitt i ingenstans. I dag räknar man med att 2 700 resenärer dagligen rör sig i området, en siffra som väntas öka ännu mer i framtiden.

Budgeten för bygget har legat på 50 miljoner där staten kommer att betala tillbaka 16 miljoner så snart allt är färdigt. Det handlar om bidragspengar som Kungsbacka kommun sökt för att öka resandet med kollektivtrafiken.

– Det är inga konstigheter, vi kommer att få de pengarna vi sökte i statligt bidrag. Och just nu ser det ut som att budgeten kommer landa på en miljon mindre än vi trodde från början, säger Catharina Norberg.

Just kostnaden för bygget har kritiserats. En granskning som Kungsbacka-Posten gjorde i mars förra året visade att kvadratmeterpriset för stationsbygget hamnar på 73 000 kronor. Betydligt mer än hårt kritiserade Nya Karolinska i Stockholm, där priset landade på 46 000 kronor per kvadrat. Kommunens ansvariga försvarade kostnaderna med att ”de trodde på projektet” och att ”det var de nyckeltal man hade när man gick in i det”.

Hede kommer de kommande åren att byggas ut hårt, med nya bostadsområden i Björkris och en helt ny stadsdel i Voxlöv, omedelbart öster om stationen. Bara för några veckor sedan flaggade kulturförvaltningen om ett eventuellt nytt kulturhus, också det i anslutning till Hede station.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83 mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se