Hårt motstånd mot villavagnar

Bygglovet för tillfälliga flyktingbostäder i villavagnar i Särö har överklagats av flera privatpersoner i området. De klagande menar att placeringen är olämplig och vill nu ha länsstyrelsens syn på saken.

Kommunens planer är att sätta upp åtta villavagnar på en mark i Särö. Bygglovet, tillfälligt i fem år med möjlighet att förlängas, beviljades tidigare i år. Nu har det överklagats av flera privatpersoner i området.

Framför allt är de klagande kritiska till kommunens placering av de tillfälliga bostäderna. Det framgår av deras skrivelser till länsstyrelsen. De tycker att villavagnarna inte passar in i den ”fridfulla och lantliga miljön” i området och menar att fastigheternas marknadsvärde påverkas negativt av bebyggelsen. Men framför allt är de kritiska till kommunens frikostiga användning av tillfälligt bygglov. Redan tidigare har den aktuella marken använts tillfälligt, men då för skolbaracker.

Det överklagade bygglovet ska nu prövas av länsstyrelsen.

Kungsbacka kommun är hårt pressad att få fram bostäder till de flyktingar som anvisats hit. Förra året inleddes en intensiv jakt på mark för att kunna placera ut särskilt inköpta villavagnar för flyktingfamiljer. Förutom Särö så finns planer på att ställa upp liknande villavagnar i bland annat Åsa. I takt med att de tillfälliga byggloven beviljats har de också överklagats av oroliga grannar och närboende.

Ulrika Landergren (L), kommunalråd med särskilt ansvar för integrationen, säger att kommunledningen nu i första hand avvaktar länsstyrelsens utslag. Om de avslår överklagandena finns alltid en risk att byggloven överklagas vidare, till nästa högre instans.

– Någon plan B har vi inte i dagsläget. Nu får vi se om vi får igenom detta, eller om vi behöver titta efter ytterligare mark. Vi är beredda att ha en diskussion med länsstyrelsen om det behövs, säger hon.

Totalt har kommunen upphandlat ett 50-tal villavagnar som ska placeras ut.

Läs mer: Fortsatt svårt med bostäder till nyanlända

Mats H Ljungqvist

0300-519 83 mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se