Hård strid om nya gränser

När nya kollektivtrafikzoner mejslas fram hamnar Kungsbacka i kläm mellan Halland och GR-kommunerna. Nu vädjar kommunen om mer hjälp från Hallandstrafiken inför beslutet som snart klubbas av regionstyrelsen i Västra Götaland.

Det är i ett yttrande till Hallandstrafiken som Kungsbacka kommun nu tar bladet från munnen om kollektivtrafiken. Och det handlar framför allt om Hallandstrafikens roll när Västra Götalandsregionen nu jobbat fram nya zoner för sin kollektivtrafik. Kungsbacka, gränsland mellan Halland och Västra Götaland, ville gärna haft mer draghjälp från Hallandstrafiken, som är Kungsbackas röst i förhandlingarna.

– Vi känner att Hallandstrafiken inte ser oss eller förstår oss, vi har så många pendlare, men Hallandstrafiken måste förstå hur viktig zonfrågan är för oss. Och ska vi nå målen, att pendlandet med kollektivtrafiken ska öka med 40 procent tills 2025, så måste vi ha hjälp med detta, säger kommunalrådet Ulrika Landergren (L).

I ett av de förslag till nya zoner som förhandlats nu blir Göteborg, Mölndal, Partille och Öckerö en zon. I en ring utanför hamnar GR-kommunerna, alltså kranskommunerna runt Göteborg, och Kungsbacka, i en ny utvidgad zon. Utanför hamnar alla andra 37 kommunerna i Västra Götaland.

– Vi hänger kvar i en zon två, det blir bättre, men vi är ändå inte nöjda. Men inget är skrivet i sten ännu, säger Landergren.

Kungsbacka och flera andra kranskommuner, hade hellre sett ett alternativ med bara två zoner – en med Göteborg och alla GR-kommuner, och därutanför alla andra.

Kungsbacka har, tillsammans med ett par andra kranskommuner, hamnat i lägen där bara ett par hundra meter skiljer mellan två olika biljettzoner. Följden är att många pendlare kör bil för att kliva på bussen innanför storstadszonen, ett faktum som kan betyda hundralappar i billigare månadskort.

Men för Kungsbacka betyder det ett aldrig vikande behov av ständigt fler pendelparkeringar. I Snipen utanför Kullavik parkerar mängder med Kungsbackabor för att ta bussen från Göteborgssidan. Pendelparkeringarna i kommunen slår i taket, och gränsen är snart nådd. ”De administrativa gränser och taxeregleringar som finns idag skapar stora skillnader i pris och leder till fullbelagda pendelparkeringar som inte går att bygga ut mer”, skriver kommunstyrelsen i Kungsbacka till Hallandstrafiken.

Med en annan zonindelning skulle de kunna ta bussen hemifrån i stället. Kollektivtrafiken i Kungsbacka är ett lapptäcke av olika aktörer. Busstrafiken körs av Västtrafik, men betalas av Hallandstrafiken. Och det är Hallandstrafiken, Region Hallands kollektivtrafikbolag, som sköter kollektivtrafiken åt Kungsbacka kommun. Det är också Hallandstrafiken som är Kungsbackas röst när det gäller alla kontakter med Västtrafik, som kör pendeltågen. Utom Öresundstågen, där Hallandstrafiken är huvudman och delägare. Och många, i synnerhet de som inte dagligen pendlar kollektivt, uppfattar biljettsystemet i väst som krångligt.

– Är det något vi tror skulle öka resandet med kollektivtrafiken, så är det ett användarvänligt och tillgängligt betalsystem, i dag finns 70 zoner i Västtrafik, säger Agneta Nordström, specialist på infrastruktur på kommunledningskontoret i Kungsbacka.

Det är hon som sköter kommunens kontakter med Hallandstrafiken om arbetet med de nya zonerna i kollektivtrafiken. Hon delar uppfattningen att Hallandstrafiken inte riktigt fokuserar på gränsproblemen i norr.

– Kungsbacka har ju mer utbyte norrut än ner mot Halmstad, men vi hamnar lite i kläm mellan Västtrafik och Hallandstrafiken, säger Nordström.

Tar Hallandstrafiken för lätt på det här uppdraget?

– Ja, det tycker jag, även om det kanske är att sticka ut hakan en aning, säger Agneta Nordström.

Hallandstrafikens politiska ordförande, moderaten Gösta Bergenheim, menar att kritiken är orättvis.

– Det är ju inte så att vi är obekanta med det stora antalet pendlare norrut som finns i Kungsbacka, eller för den delen Varberg. Och våra tjänstemän diskuterar ständigt förslagen till nya taxegränser med Västtrafiks representanter, vi vet mycket väl vad detta handlar om, säger han.

VG-regionens kollektivtrafiknämnd behandlade zonerna i fredags, men det definitiva beslutet tas av regionfullmäktige i Västra Götaland senare i år.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83

mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se