Hans Forsberg (M) kritiserades hårt för sitt svar på Miljöpartiets interpellation under kommunfullmäktigemötet.

Hård debatt kring flyktingpolitiken

Som väntat blev flyktingmottagningen en het fråga på fullmäktigemötet. Kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg (M) kritiserades från flera håll för sitt svar på Miljöpartiets interpellation.

– Hans, jag är fascinerad, förundrad och förargad över det svar du gett, sa allianskollegan Ulrika Landergren (L).

Forsberg gick i sitt interpellationssvar till hårt angrepp på regeringens bosättningslag som han menade beordrat Kungsbacka att ta emot den största flyktingkvoten i Halland. De borde hellre placeras i avfolkningskommuner, där det är brist på folk.

– Men det kanske finns en agenda att placera dem i Moderatstyrda kommuner, sade Forsberg.

Miljöpartiets Maria Losman, som låg bakom interpellationen, påminde Forsberg om att bosättningslagen är just en lag.

– Och lagar är inte fritt valt arbete. Vi i Miljöpartiet vill bara att Kungsbacka ska följa lagen. Du pratar om Moderatstyrda kommuner, men Kungsbacka styrs väl av moderater, tillsammans med L, KD och C, sade hon och undrade vad allianskamraterna tyckte om Forsbergs svar.

Det fick han veta av Ulrika Landergren, som var både ”fascinerad, förvånad och förargad” över Forsbergs inlägg.

– Du argumenterar om moderat politik som inte ger nåt svar på hur vi ska ta emot nyanlända, tyckte Landergren.

Att Kungsbacka bara skulle mäkta med 50 personer, som Hans Forsberg skrivit i sitt svar till MP, gällde kanske 2014, påminde hon.

– Men Hans, det hände något 2015, det kom 163 000 människor till Sverige. Det går inte att säga att någon annan ska ta ansvaret, vi har en överenskommelse i alliansen att vi ska följa lagen. Vi har 290 kommuner, 240 av dem har bostadsbrist, så jag vet inte riktigt vart du vill skicka dem, argumenterade Ulrika Landergren.

Allianskamraten och kommunalrådet Fredrik Hansson (C) stämde in i kritiken.

– Självklart ska vi ta emot de nyanlända i Kungsbacka och lösa det uppdraget, sade han, men efterlyste samtidigt ”konkreta förslag från Miljöpartiet”.

Oppositionsrådet Eva Borg (S) var djupt kritisk till Forsbergs åsikter om flyktingmottagandet.

– Anledningen till att nyanlända placeras där det finns tillväxt är ju för att de ska kunna försörja sig. Forsberg är naiv som hänvisar till att nyanlända ska hänvisas till avflyttningskommuner, sade hon.

Ändå ville Hans Forsberg och Moderaterna till slut tacka Maria Losman och Miljöpartiet för att de skrev en interpellation som ledde till debatten.

– Det gav oss en möjlighet att uttrycka en del av den ilska vi känner över lagstiftningen. Men vi har tagit ansvar för lagstiftningen, även om vi tycker att fördelningsmodellen inte är någon höjdare, sade han innan debatten avslutades i tisdags.

Läs mer: Ordkrig om flyktingpolitiken

Mats H Ljungqvist

0300-519 83

mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar