Har väntat på ljuset – i fyra år

600 barn och ungdomar väntar på att få spela fotboll med ljus. Men striden i Malevik har nu tagit fyra år. Först handlade den om belysningen – nu handlar den om konstgräset i sig.

– Jag har aldrig varit med om något liknande, säger Robert Andersson, verksamhetschef inom bad, idrott och motion i Kungsbacka kommun.

Peter Berggren har varit ordförande i Kullaviks IF i fem år. Under i stort sett hela den tiden har han och föreningen kämpat för att få elljus till Maleviksplanen.

– Det är en lång följetong, detta. En väldigt tråkig historia, säger han.

Det gick relativt fort att få belysning till Kullaviksplanen. Den har varit upplyst i två säsonger. Men den är endast en sjumannaplan, och den räcker inte långt.

I Malevik säger grannarna nej.

– Jag hoppas ju att det ska bli belysning redan nu till vintern, men mer realistiskt är väl att det skulle bli nästa vinter dessvärre, säger Peter Berggren.

Allt är riggat och klart för att det ska kunna bli ljus över gräsrektangeln. Ledningarna är framdragna och fundamenten är på plats. Det enda som saknas är själva stolparna. Dessa får egentligen sättas upp, men grannarna har överklagat själva beslutet om konstgräset.

– Jag ser det mest som en teknikalitet. De har förlorat i alla andra instanser, så långt det går, vad gäller belysningen. Nu har de hittat något som rör att man bytt från gräs till konstgräs och att det ska ha beslutats av fel förvaltning. Men jag tror det är något som de får ge sig på.

Peter Berggren konstaterar att föreningen inte haft någon kommunikation med berörda grannar. Den har kommunen haft eftersom de äger frågan.

– En del av de som har överklagat beslutet har själva barn i föreningen, säger Berggren.

Hur ser du på det?

– Jag har undvikit att ta den diskussionen. Det är en kommunal angelägenhet. Men vi är ju i stort behov av fotbollsplaner.

Kullaviks IF har en överenskommelse med Särö IK om att dela på tiderna i Bukärr. Men andelen räcker inte långt.

– Dessutom är det ju väldigt vanskligt att ta sig till Bukärr från Malevik. På sommaren kan man ju cykla, men vintertid är det ingen rolig sträcka. Det blir väldigt mycket skjutsande. Just det var ju en anledning till att man skulle bygga en plan i Malevik, för att minska bilåkandet, säger Peter Berggren.

Robert Andersson är verksamhetschef för bad, motion och idrott i Kungsbacka kommun. Han har arbetat länge med idrottsplaner i kommunen, men tycks förbluffad över att det har tagit så lång tid med fotbollsplanen i Malevik.

– Nej, jag har aldrig varit med om något liknande. Visst har folk överklagat upphandlingar, men det är ju en helt annan sak. Samtidigt är detta den demokratiska processen, den får vi givetvis respektera och följa, säger Robert Andersson.

Det började med att de boende runtomkring fotbollsplanen i Malevik klagade på själva belysningen runt planen. De ansåg att det lyste in hos dem. Ärendet överklagades ända upp till högsta instans, men kommunen fick rätt.

När den striden var över började nästa. De boende ifrågasatte om man fick byta gräset mot konstgräs och menade att det skulle strida mot plan- och bygglagen. Här vann de klagande viss framgång. Ärendet gick tillbaka till byggnadsnämnden i Kungsbacka. Efter att ha förtydligat vad som gäller, har kommunen åter fått rätt i två olika instanser.

Men de boende har överklagat till Mark- och miljödomstolen, där bollen nu ligger.

– Vi har rätt att sätta upp masterna, men vi har valt att inte göra det utan vi vill ha rent bord innan vi gör det. Alla frågor ska vara utredda innan vi sätter upp belysningen. Vi valde den mjuka linjen den här gången, säger Robert Andersson.

Han menar att fotbollsspelandet har ändrat sig i och med inträdet av konstgräsplaner för sisådär tio år sedan.

– Nu nyttjas ju planerna mycket mer, även höst och vinter. Men då krävs det ju att det finns belysning eftersom det mörknar väldigt fort.

Händer det att folk klagar på belysningen på fotbollsplaner?

– Ja, det händer lite då och då, men i sådana fall åker vi ut och justerar ljuset om det behövs. Det kan hända att det har blåst rätt mycket. Då kan armaturen vinklas om. Det ska ju inte vara något starkt flöde rakt in i ett vardagsrum. Kaparevallen i Onsala hade vi ett sådant problem, men det löste vi i samråd med de boende runtomkring, säger Robert Andersson.

Händer det ofta att folk ringer och klagar?

– Nej, det är inte särskilt ofta. De senaste åren har det nog inte hänt alls. När man anlägger belysning, så gör de som sätter upp masterna en justering så att lamporna får rätt vinkel. Men ibland kan så klart de ändra sig, i de fallen åker vi ut och fixar till det ganska omgående.

Länsstyrelsen i Halland avgjorde ärendet i våras, till kommunens fördel. Den hade då legat där i ett år. Nu ska Mark- och miljödomstolen avgöra fallet Malevik, men när det blir vet man inte. Därefter skulle det kunna överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, men då krävs prövningstillstånd.

Grannarna har i sitt överklagande bland annat pekat på en formulering i ett av kommunens protokoll där det står: ”Den planerade användningen av bollplanen är, utöver skolans idrotts- och fritidsverksamhet, Kullaviks barn- och fritidsverksamhet”.

Detta vänder sig de närboende mot eftersom de menar att lagen som Kullavik möter kommer från flera andra orter i kommunen. Det är alltså inte enbart Kullaviks IF som nyttjar planen i Malevik. ”Närboende vet att långväga föreningar från hela Kungsbacka kommun har spelat och spelar på bollplanen i Malevik. Det är inte bara Kullaviks IF.”

De anser att föreningslivet strider mot bestämmelserna i detaljplanen och menar att bollspelandet har inneburit betydande olägenheter för de boende. Personerna som överklagat menar att de hindras från att vistas i sina trädgårdar ”på grund av de olägenheter som uppstår från bollplanen.”

En av de boende förklara deras ställningstagande:

– När skolan byggdes så stod det klart och tydligt i detaljplanen att den var för barnen i Kullavik, för att det inte skulle bli för mycket ljud. Nu har det istället blivit en idrottsplats för alla i Kungsbacka kommun, det var aldrig meningen.

Han säger att han själv gillar fotboll och att hans barn spelar, men menar att Kungsbacka kommun har skött det fel.

– Vi ville ha en dialog kring detta, men det har kommunen inte gått med på. Från början hade vi kunnat gå med på det, men med vissa kompromisser. När kommunen inte gick med på det, valde vi att syna hela bygget. Det har varit många turer med många konstigheter. Allt är väldigt tråkigt, vi älskar fotboll, säger den närboende.

Han anser att det blir alldeles för mycket ljud och att de som mätt ljudet konstaterat att det inte går att skydda grannarna mot bullret från fotbollsplanen.

Från politiskt håll vill bland annat Centerpartiet och Bengt Alderin, som är vice ordförande i fritidsnämnden, att fotbollsplanen blir av.

– Det är jättetråkigt att grannarna till Maleviksplanen överklagar och hittar nya argument för att stoppa uppmonteringen av belysningen. Det drabbar våra ungdomar som vill spela fotboll och leka. Jag har svårt att förstå detta och vi i Centern kämpar för att få igenom byggnationen och belysningen, säger Bengt Alderin.

Tobias Sandblom

0300-68 18 61

tobias.sandblom@kungsbackaposten.se

Detta har hänt:

Byggnadsnämnden i Kungsbacka beslöt i september 2014 att bollplanen inte behövde bygglov.

Beslutet överklagades till länsstyrelsen i Halland, som den 20 januari 2015, gick på byggnadsnämndens linje.

Det beslutet överklagades av de närbonde till Mark- och miljödomstolen, som den 13 oktober 2015 gick på byggnadsnämndens linje och avslog överklagandet.

Den 20 september 2016 avgjorde Mark- och miljööverdomstolen ärendet sedan grannarna klagat dit. Då konstaterades att ärendet måste prövas igen och lämnade det tillbaka till byggnadsnämnden i Kungsbacka.

Byggnadsnämnden beviljade nytt bygglov till fotbollsplanen den 9 mars 2017.

Grannarna överklagade på nytt. Den 7 maj i år dömde länsstyrelsen till byggnadsnämndens fördel. Det beslutet har dock överklagats till Mark- och miljödomstolen, som har att avgöra frågan.