Här byggs extra julparkering

Kvarteret Valands obebyggda hörntomt får nu 150 tillfälliga parkeringsplatser med hårdstampat grus för att möta julruschen när Kungsmässan byggs om.

På sikt ska ytan mellan Kungsmässan och Kvarteret Valand bebyggas med bostäder och affärslokaler. Men under hösten och vintern kommer den yttersta delen av tomten att användas som parkeringsplats.

I dagarna schaktas och grundas området med hårt stampat grus. Om ungefär två veckor ska p-platsen kunna vara öppen för besökare.

Och anledningen är så klart den stundande julhandeln, samtidigt som Kungsmässan är inne i en omfattande utbyggnad.

– Det har försvunnit ganska många platser när vi spärrat av för utbyggnaden. Parkeringarna räcker i normala fall till, men under lönehelger eller julhandeln ser vi att vi behöver fler platser, säger Aranäs VD Jonas Håkansson.

Den tillfälliga parkeringen blir med all sannolikhet kvar ända tills i slutet av sommaren 2019. Då hoppas Aranäs kunna byggstarta utbyggnaden av nästa etapp i kvarteret.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83 mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se