Här är de nya lagarna – har du koll?

Trots att Sverige har famlat efter en ny regering under hösten har lagstiftandet knappast legat på is. 2019 blir året då du varken kan ta en ciggis efter utelunchen eller undvika public service-avgiften genom att lämna tv:n på tippen.

Rökförbudet

Sommaren 2019 är det färdigpuffat på uteserveringar, lekplatser, tågperronger, busshållplatser och idrottsplatser. 1 juli träder nämligen Sveriges nya, striktare rökningslag i kraft, ett steg mot målet att bli ett rökfritt land 2025. Även e-cigaretter omfattas av lagen.

Tv-licensen

Redan 1 januari börjar den nya, individuella public service-avgiften att gälla, och ersätter därmed den forna radio- och tv-licensen. Skatten ska betalas av alla över 18 år med en beskattningsbar förvärvsinkomst. I dag ligger avgiften på 2 400 kronor per person och hushåll. I den nya skatten, som är flytande och varierar beroende på inkomstnivå, kommer taket att vara 1 300 kronor; en summa som nås av alla med en högre månadsinkomst än runt 13 600 kronor.

I ett hushåll med barn som fyllt 18 kan kostnaden bli avsevärt mycket högre för familjerna än i dag, detta eftersom alla vuxna förväntas betala avgift. Bland de uppenbara vinnarna på det nya upplägget hittas enpersonshushållen och pensionärerna, som beroende på inkomst får upp till hälften så billig public service.

Statistiska centralbyrån anger i ett mejl att 58 405 invånare i Kungsbacka är över 20 år och har en beskattningsbar förvärvsinkomst. Däremot har SCB inga uppgifter på hur många 18- och 19-åringar det här påverkar i kommunen.

Slopad karensdag

Dagens system med en karensdag vid sjukskrivning kan slå olika för olika grupper på arbetsmarknaden. Om en arbetstagare har en koncentrerad arbetstid, kan regeln medföra att den går miste om en betydande del av sin inkomst. Därför ersätts nu karensdagen med ett karensavdrag som uppgår till tjugo procent av den genomsnittliga veckoinkomsten.

Avgiftsfri tandvård för unga

– Det är få under 23 år som har fasta anställningar i dag, många pluggar och arbetar på osäkra kontrakt. Då ska inte ekonomin göra att unga väljer bort att ha koll på och ta hand om sina tänder, säger socialminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande på regeringens sajt.

På sistone har omfattningen av den avgiftsfria tandvården höjts från 19 till 22 år. Från och med årsskiftet höjs den ytterligare. Samtidigt höjs åldersgränsen för att få ta del av det allmänna tandvårdsbidraget till 24 år.

Nya spelregler för spelbolag

Från och med 2019 måste verksamheter som erbjuder spel och vadslagning ansöka om en licens från den nya myndigheten Spelinspektionen för att få verka på den svenska marknaden. Tanken är att detta ska ge mer ordning i branschen, samt ge intäkter till statskassan. Bolagen måste också via sina sajter göra det lättare för den som lider av spelmissbruk att söka hjälp, samt visa med tydlig logotyp huruvida de uppbär licens eller inte.

Tobias Holmgren

redaktion@kungsbackaposten.se