Byggboom i Kungsbacka

Innerstaden får runt 60 nya bostäder när kvarteret Banken och brandtomten får bygglov. Men det är bara början på byggboomen i Kungsbacka som kommer att pågå långt in på 2020-talet.

Kungsbacka-Posten har kartlagt hur den ser ut och vad som ska byggas var.

Hörntomten i innerstaden blev lågornas rov i en förödande brand i april 2014. Nu rullar ett förslag till planprogram fram för beslut. Omkring 60 nya lägenheter, verksamhetslokaler och om- och tillbyggnader i alla delar av kvarteret ligger med i planförslaget. Den största delen av kvarteret Banken ägs av Kungshus, med lokala fastighetsaktörerna Janne Bengtsson och Jonas Hillhammar i spetsen. De köpte bland annat den så kallade brandtomten under hösten 2015. Sedan dess har de planerat ombyggnaden.

Men mycket i den kommunala beslutsapparaten tar för lång tid, menar Janne Bengtsson.

– Processerna är för långsamma och sega. Men det är tyvärr inget som är unikt för Kungsbacka, det ser likadant ut i alla expansiva kommuner. Det är för få anställda i stadshuset och när de försöker rekrytera så kan de inte hitta folk. Västlänken är på väg att dra igång och har sugit upp mycket av kompetensen, säger han.

Och att programarbetet drar ut på tiden leder till onödiga kostnader.

– I botten ligger ju ett kapital och när det inte händer något så kostar det ju pengar. Vi kan inte hyra ut långsiktigt i gallerian och vi har andra hyresgäster som vill bygga ut, men inte kan det förrän programmet är klart. Det är många som drabbas när det går så långsamt, säger Janne Bengtsson.

I det planprogram som nu är ute på samråd ryms både nya bostäder, nya verksamhetslokaler och en flytt av det Q-märkta och kulturskyddade Blå Huset på Västergatan. Och tankarna på hur kvarteret kan bebyggas har funnits egentligen sedan dag ett efter branden, och bygger på att byggherrarna tar ett samlat grepp runt hela kvarteret, berättar Janne Bengtsson.

– Därför är vi nöjda med med att vi nu jobbar med att få en samlad plan för kvarteret, det är så vi velat jobba hela tiden, säger han.

Gallerian intill turistbyrån kommer mer eller mindre att blåsas ur och byggas om, innergården på baksidan kan få café-verksamhet och till och med en vinterträdgård med tak under det kalla halvåret. Tekniska lösningar finns men inget är beslutat.

– Men ska vi hyra ut till café så är det nästan ett krav att de kan hålla öppet året runt, säger Bengtsson.

Men mer än något annat är planprogrammet för kvarteret Banken en murbräcka där också innerstaden börjar känna av den byggboom som pågår i kommunen.

– Det kommer att bli mer folk i staden, och det är positivt för alla. Och så ska det bli skönt att slå igen hålet i staden – brandtomten, säger Janne Bengtsson.

Andrea Ericsson, planarkitekt på Kungsbacka kommun och en av dem som ritat på nya kvarteret Banken håller med.

– Det är kul att det finns fastighetsägare som vill satsa på innerstaden. Nu tror jag att vi kan få en mer levande innerstad. Nu syns det att vi börjar bygga stad. Man ser att det händer grejer när kvarteret Valand är på väg upp. Vi knyter ihop centrum samtidigt som det händer saker inne på torget. Vi har en ny profil med ny prägel, och så har vi den gamla kärnan, säger Andrea Ericsson.

Hon ser själv de delade meningarna som råder på sociala medier om Kungsbackas framfart.

– Jag tror verkligen på att knyta samman centrum. Vi behöver gå åt det här hållet om vi vill ha en levande stad med lite puls. I den här regionen är det ett stort tryck, vi har inget val. Folk vill bo här och vi ska göra det bästa av detta.

En del tycker det går för långsamt och andra tycker det går för fort. Hur ser du på det?

– Det pratar vi om hela tiden med våra politiker när vi arbetar med översiktsplanen. Om man ska svara opartiskt så är det viktigt att man har en jämn utveckling. Då har man bättre koll på de investeringar som man behöver, säger Andrea Ericsson.

Christian Johansson är moderat ordförande i miljönämnden. Samma nämnd som har tampats länge med striden mellan krogarnas musikliv och grannar som vill ha det lugnt. Han hoppas och tror inte på några djupare konflikter trots att det nu planeras att bygga fler bostäder i centrala Kungsbacka.

– Om man bygger smart och bra och med en god dialog så ska det inte vara några problem. Det hoppas och tror jag inte i alla fall. Byggare idag bör ha erfarenheten av hur man bygger bort ljudproblem och hur man isolerar ljudet bättre. Tidigare bekymmer har nog bestått i att man inte isolerat tillräckligt bra. Nu byggs det på andra sätt än vad det gjordes tidigare, säger Christian Johansson.

Han har delade tankar till den kraftiga utbyggnad som nu sker i Kungsbacka. Christian Johansson menar att han som folkvald måste ta till vara på allas intressen.

– Jag försöker prata med många och det råder delade meningar till den byggboom som råder. Gamla Kungsbackabor, som har bott här länge, tycker inte alltid att det är kul och det kan jag ha förståelse för. Men jag hoppas att alla kan se att det är positivt att det byggs och att man gör det långsamt och försiktigt, säger Christian Johansson.

Men byggboomen och den stora inflyttningen ligger bakom den ”offensiva budget” som de fyra allianspartierna presenterade i veckan. Som Kungsbacka-Posten berättat tidigare planeras bara under nästa år investeringar på runt 1,2 miljarder. Skolor, förskolor, vägar och äldreboenden är några av de satsningar som sjösätts under de kommande åren.

– Vi är en expansiv kommun och vi fortsätter växa. Då måste vi göra de här satsningarna under några år för att möta behoven, säger kommunstyrelsens ordförande, Hans Forsberg (M) i en kommentar till budgetsförslaget.

Flera av projekten hamnar i Kungsbacka stad, centralorten, där Hålabäcksskolan totalrenoveras och Varlaskolan ska byggas ut för att rymma fler elever. Men de riktigt stora bostadssatsningarna kommer att finnas i alla väderstreck de kommande åren. Kvarteret Valand växer upp med runt 300 nya bostäder och verksamhetslokaler runt det spektakulära P-huset vid gamla Varlaparkeringen, Tingberget renoveras och byggs ut, och lite längre söderut byggs de sista kvarteren i Kolla Parkstad någon gång 2021.

Då har nästa jätteprojekt med all sannolikhet redan börjat byggas i andra ändan av stadskärnan. I Voxlöv bredvid Hede, ”Nordöstra Kungsbacka” på planeringsspråk, ryms totalt upp mot 2 000 nya bostäder. Byggstart för de första kvarteren där är planerad till 2021.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83

mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se

Tobias Sandblom

0300-68 18 61

tobias.sandblom@kungsbackaposten.se

Köpcentret bygger ut

Som många kunnat se har även Kungsmässan börjat sin utbyggnad. Det blir 9 000 ytterligare kvadratmeter att shoppa på. Mycket av det kommer att vara nya restauranger och matställen. Byggandet har påbörjat och ska vara klart till julhandeln 2019.

Bygget av Badhuset har också påbörjats. Det kommer att kosta totalt 526 miljoner. I den prissumman ingår parkområde och annat runt om. Första simtaget kommer förhoppningsvis att tas våren 2020.

Hede station håller på att få ett nytt stationshus. Det kommer att ha fler sittplatser och ytterligare bekvämligheter. Det ska vara klart årsskiftet 2018/19.