Handlaren som tröttnat på stölderna

Han har stoppat hundratals snattare i sina butiker men trots att gärningsmännen erkänt har bara enstaka fall gått till utredning, åtal och fällande dom. I stället väljer åklagare nästan alltid att avskriva brotten. – Det är som om samhället säger att det är okej att stjäla, säger Hemköpshandlaren Johannes Ekström.

Johannes Ekström har varit livsmedelshandlare i snart två decennier. De senaste åren har han tagit över de två Hemköpsbutikerna i centrala Kungsbacka, och som för alla handlare är snatteri ett stort problem i verksamheten. Men Johannes har tröttnat på rättssamhällets låt gå-attityd när det gäller snattande.

– Jag har hållit på i 15 år, och säkert tagit hundratals snattare, men i princip inget av fallen har någonsin lett till något, säger han.

Det handlar ofta om stölder där värdet på varan ligger under 60 kronor, en gräns där de rättsvårdande myndigheterna menar att det inte är lönt att utreda. Ekström är kritisk till att polis och samhälle i princip verkar ha gett upp.

– Visst, jag köper att polis och åklagare inte har obegränsat med resurser. Men är du 15 år och ertappas med att stjäla och det inte blir någon påföljd, så sänder det en signal, det kan bli en inkörsport. Det är samma sak som att säga att det är okej att stjäla, bara det du snor inte kostar mer en 60 kronor. Det finns yrkeskriminella som sätter i system att bara ta saker under den gränsen, säger Johannes Ekström upprört.

För handlare innebär stölder och snatterier stora kapitalförluster. Enligt Svensk Handel sker två miljoner butiksbrott varje år, en brottslighet som kostar sex miljarder kronor årligen. För butikspersonalen blir snatteriet både ett säkerhets- och arbetsmiljöproblem. Det går aldrig att veta på förhand hur en ertappad tjuv kommer att reagera. Dessutom anses en matbutik vara en form av allmän plats, där de ansvariga inte får porta besökare, även om de vet att besökare inte har ärliga avsikter.

Ekström vill se ett system liknande det som används vid hastighetsöverträdelser, där en bötesbot lämnas på plats, direkt efter lagbrottet. Och det skulle kunna göras av väktare.

– I stället ska vi varje gång tillkalla polis, och sedan vet vi att tjuven snart släpps igen. Det enda som händer är att de får ett brev från åklagaren med beslut om det som kallas åtalsunderlåtelse, alltså att ingenting händer. De yrkeskriminella har lärt sig det här systemet, säger han.

Han är noga med att påpeka att polisen inte ska lastas i sammanhanget. De gör vad de kan, tycker han, inte minst när det gäller ordningsmakten i Kungsbacka. I stället är det åklagarväsendets och hela rättssamhällets inställning till vardagsbrott som måste förändras.

– I stället för att utreda och lagföra den här brottsligheten har det snarast blivit en rutin att en anmälan alltid följs av beslut om åtalsunderlåtelse. Det är klart att det är allvarligt, och snatterier kostar enorma pengar för handeln varje år, säger han.

Organisationen Svensk Handel driver ett hårt politiskt lobbyarbete för att få till en ändring. Det handlar inte minst om att förändra attityder.

– Till att börja med måste vi sluta med att prata om snatterier, det handlar om stölder. Och det vi ser är att det skett en förskjutning, från kontantjakt till varujakt. Det drabbar våra medlemmar ekonomiskt, med allt från att anlita väktare till att installera larmbågar. Men det är också en fråga om säkerhet för personal, du vet aldrig hur en ertappad tjuv reagerar, säger Henrik Ekelund, näringspolitisk expert på Svenska Handel i Göteborg.

Problemet är inte minst de alldeles för låga påföljderna.

– Det är en kombination av för få poliser och att straffen idag inte är tillräckligt avskräckande. Har du redan 10-15 bötespåföljder liggande hos kronofogden är det inga problem att riskera en till. Det avskräcker inte den organiserade brottsligheten, säger Ekelund.

En annan faktor är att rättsväsendet sätter en pengagräns på vilka stöldbrott som ska utredas eller inte.

– Vi blir rent förskräckta av att det i princip är straffritt att stjäla under vissa belopp. Då förstår man inte hur detta drabbar våra medlemmar och deras personal, säger han.

Samtidigt hoppas handeln att pendeln är på väg att svänga. I valrörelsen lovade snart sagt alla partier fler poliser på gator och torg och just nu pågår en utredning av flera förslag för att minska butiksstölderna. Det handlar bland annat om tillträdesförbud för personer som uppträtt hotfullt eller dömts för stöld. Utredningen väntas ligga klar efter årsskiftet.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83 mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se