Han leder jakten på bostäder

för nyanlända Nästa år tar Kungsbacka emot 131 nya flyktingar som anvisats till kommunen av länsstyrelsen. Det är färre än…