Regeringen avslår överklagandet och säger ja till bygget av Onsalavägen. Arkivfoto: Tobias Sandblom

Halvt ja till Onsalavägen

Regeringen avslår överklagandet av Onsalavägen, men bara för delen Forsbäck fram till E6. Den större delen av vägbygget avgörs först senare.

– Regeringen valde att ta ett steg i taget, säger Gunilla Renbjer, handläggare på regeringskansliet.

Frågan om Onsalavägens överklagade arbetsplan låg på bordet inför regeringens sammanträde idag. Men efter att mötet avslutats står det klart att regeringen nöjer sig med att avslå överklagandet för vägavsnittet mellan Forsbäck och E6. Där vill Trafikverket öka trafiksäkerheten, bland annat med trafiksignaler och rödljus. Men det betyder också att avgörandet av det stora vägbygget, delen mellan Forsbäck och Rösan, ännu inte fått klartecken. Båda delarna av vägplaneringen har överklagats av ett stort antal privatpersoner.

Gunilla Renbjer, handläggare på regeringskansliet och en av dem som bereder ärendet Onsalvägen, uppger att de två överklagade delarna avgörs var för sig.

– Regeringen har valt att ta ett steg i taget, med två olika ärenden och säger nu ja till den delen som handlar om Forsbäck till E6, säger hon.

Det innebär att Kungsbacka-Postens tidigare uppgifter om att regeringen sagt ja till Onsalavägen var fel. Överklagandet av abetsplanen för den större delen av Onsalavägen har nu i praktiken fortfarande statusen ”under beredning i regeringskansliet”. Några besked kring när den delen ska avgöras finns inte.

– Nej, det går inte att svara på. Nu har regeringen fattat beslut om det ena överklagandet, säger Renbjer.

Peter Hermansson, som driver webbkampanjen ”Ja till Onsalavägen” menar att det ändå är ett steg i rätt riktning.

– Säger man ja till delen Forsbäck-E6 så tror jag det bara är en tidsfråga att säga ja till den andra delen också, säger han i en kommentar efter regeringsbeslutet.

Onsalavägen har planerats i snart sextio år, och lika länge har Kungsbacka kommun sparat ett vägreservat, ett markområde för den nya vägen.

Den nya Onsalavägen ska enligt planerna bli en 2+1-väg. Kostnaderna beräknas till ungefär 400 miljoner, pengar som finns avsatta i Region Hallands trafikbudget.

Om regeringen säger ja.

Mats H Ljungqvist

Relaterade artiklar
Fler artiklar