Här är en av de första skisserna kring området med det nya badhuset. Budget: 526 miljoner totalt. Skiss: Kungsbacka kommun

Halv miljard för nya simhallen

Igår klubbade kommunfullmäktige pengar till nya simhallen, en budget som hamnar på totalt 526 miljoner.

Beslutet är en av de sista stationerna innan planeringen går in i de mer handfasta faserna, med upphandling av vem som ska stå för själva bygget. Beslutet togs med bred majoritet och innebär 426 miljoner i investeringsmedel till själva simhallen. Utöver det läggs 100 miljoner på omgivande infrastruktur, framför allt det utlovade parkområdet.

Den nya simhallen har planerats i flera år och har varit ett vallöfte från snart sagt alla partier i kommunfullmäktige. Investeringen på 526 miljoner till simhallsbygget är den största i Kungsbackas historia.

Läs också: Hög prislapp på nya simhallen

Mats H Ljungqvist

Relaterade artiklar
Fler artiklar