Hallänningar bäst på att använda bilbälte

Halland är det län i Sverige där flest använder bilbälte. Det visar NTF:s årliga undersökning. Kungälvsborna är relativt flitiga jämfört med andra invånare.

Undersökningen bygger på 350 000 observationer i tätorter runt om i landet. Sett till hela landet så ligger bilbältesanvändningen kvar på 95 procent 2018 precis som året innan. Kvinnorna har dock blivit flitigare med att använda bältet och är uppe på 98 procent medan männen ligger kvar på 94 procent.

– Så länge andelen bältespåminnare fortsätter öka så kommer det att påverka bältesanvändningen positivt. Men bältespåminnare i alla bilar betyder inte per automatik att vi kommer se en 100 procentig bältesanvändning. Av de som omkom förra året var det 39 procent som saknade bilbälte, trots att flera av dem färdades i ett nyare fordon som sannolikt hade bältespåminnare. Därför måste vi även öka förståelsen för bältets betydelse, säger Lena Karlsson, projektledare på NTF Väst, i ett pressmeddelande.

NTF räknar med att bältesanväningen behöver ligger på 97-98 procent idag för att nå målet och minska antalet dödade till högst 220 år 2020. I Halland klarar alla kommunerna det målet och Kungsbacka ligger på 98 procent. Det är också samma siffra som förra året. Bäst i länet var Halmstadborna där alla hade bilbälte på sig under observationerna.

– Det är glädjande att se så högt användande i Halland, men det är samtidigt oroande att bältesanvändningen varierar så kraftigt i landet. Vi skulle behöva jobba mycket mer riktat och lokalt med attityd -och beteendepåverkande insatser mot i första hand manliga förare för att jämna ut sifforna, säger Lena Karlsson.

Lägst användande i landet var det i Jämtland där 87 procent av förarna i undersökningen hade bilbälte.

Kajsa Lind

Så görs NTF:s undersökning

Genomförts varje år i landets samtliga kommuner och bygger på nästan 350 000 observationer av förare och framsätespassagerare. Observationerna görs på samma plats varje år och det är minst 500 observationer som tas in på varje ort under minst tre timmars mättid. De flesta orterna ligger betydligt högre än så. I Kungsbacka gjordes till exempel 1476 observationer.