Hallands första dödsfall i corona

Halland har fått sina två första dödsfall i corona. Det handlar om två personer som är runt 75 respektive 95 år.

Länge har Halland varit skonade från dödsfall i covid-19. Men under torsdagen konstaterades de två första dödsfallen. Enligt region Halland är det två personer som är 75- respektive 95-årsåldern som avlidit. Båda har vårdats på sjukhus.

För tillfället har Halland åtta personer på sjukhus varav två personer vårdas på intensiven.

– Vi ser nu allt tydligare att vi har en mer omfattande samhällsspridning. Det är avgörande för utvecklingen att invånarna i Halland följer de råd som givits, säger Johanna Weichel-Steier, kommunikationsdirektör på Region Halland.

I pressmeddelandet som skickats ut, skriver Region Halland:

Hur kommer det sig att ni nu bedömer samhällsspridningen som mer omfattande?

– Det beror på att vi ser allt fler fall nu där vi inte kunnat konstatera någon koppling mellan andra konstaterade fall eller resor i riskområden.  

Kan vi se att smittspridningen är större i någon viss kommun i Halland?

– Eftersom vi inte kan veta hur många som är smittade är det svårt att säga något säkert om var det finns mest smitta. Vad vi kan se är att vi har flest konstaterade fall i de norra delarna av Halland, vilket delvis kan förklaras med det resemönster vi kan se bland invånare där.

Tobias Sandblom

0300-68 18 61

tobias.sandblom@kungsbackaposten.se

Följ råden

Stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom, tills du är symtomfri samt två extra symtomfria dagar

Begränsa sociala kontakter

Särskilt skydda äldre och andra riskgrupper, genom att ha kontakt på annat vis, tex genom telefonsamtal

Vara noga med handhygien

Särskilt budskap till äldre

Stanna hemma och begränsa dina nära kontakter

Undvik platser med många människor, som bussar och affärer

Var gärna utomhus, ta en promenad, men inte i grupp

Håll kontakten med nära och kära via telefon

Be om hjälp med att handla