Granskas för otillåten kameraövervakning av grannen

Grannarna är mitt uppe i en bygglovstvist. Det har fått den ena villaägaren att sätta upp en kamera för att hålla kolla på den andra grannens byggnationer. Datainspektionen ska nu granska om de har ägnat sig åt otillåten kameraövervakning.

Anmälan som kommit in till Datainspektionen är gjord av grannarna i Kungsbacka som håller på att bygga ut sin villa. Grannparet intill har inlett en tvist om deras bygglov och anmälaren tror att det är därför som de har satt upp kameran som är riktad mot deras hus, entré och baksida.

I anmälan skriver villaägaren att de ”upplever detta som kränkande mot vår integritet och upplever en oro över vad detta material skall användas till.” De har även skickat ett brev till grannparet för att be dem att ta ner kameran och att materialet ska raderas.

Datainspektionen har nu begärt ett yttrande från grannparet där de ska svara på en rad frågor. Bland annat när och varför kamerautrustningen sattes upp. Senast i slutet av juli ska DI:s jurist fått svar på frågorna.

Björn Alm