Gottskärs hamn i nytt blåsväder

Bryggorna i Gottskärs hamn är olagliga, slår länsstyrelsen fast i ett uppmärksammat beslut. Nu tvingas kommunen söka tillstånd, en process som kan ta flera år och som kan sluta med ett nej.

Tidigare i år fick en privat bryggägare i Gottskär riva bryggor för ett 80-tal båtplatser efter en dom i Miljööverdomstolen. Utslaget kom efter en flera år lång juridisk process, där domstolen till och med besökte Gottskär innan avgörandet.

Men striden kring bryggorna smittade av sig. Länsstyrelsen fick in en anmälan om en liknande granskning av resten av Gottskärs hamn. Nu har Länsstyrelsen funderat klart. I ett avgörande som offentliggjordes i förra veckan förelägger de kommunen att söka tillstånd.

I klartext betyder det att bryggorna i Gottskärs hamn i princip är svartbyggda.

– Vi kan antingen söka en vattendom eller så kan vi lagligförklara bryggorna i efterhand. Men vi måste sätta oss ner och analysera vad länsstyrelsen skriver, vi har aldrig gjort något liknande, säger Emma Kjernald, samhällsbyggnadschef i Kungsbacka kommun.

Länsstyrelsen vill se en ansökan inlämnad till Mark- och miljödomstolen senast i september nästa år.

– Vi behöver från kommunens sida gå igenom vilka alternativ vi har och vilken väg som är bäst för att komma framåt. Där behöver vi ett beslut helst redan i höst, fortsätter Emma Kjernald.

Det handlar framför allt om tre bryggor som ligger inom den del av hamnen som tidigare var kommunal, men som numera drivs av hamnföreningen. Också ett antal andra bryggor, men med privat ägare, har fått samma krav från länsstyrelsen. En ansökan om tillstånd kan ta tid, och utgången i miljödomstolen är långt från säker. Hamnen och bryggorna har legat på plats sedan långt före den moderna miljölagstiftningen trädde i kraft. När kommunen argumenterat har de påpekat att Gottskär var hamn redan på medeltiden. Det bevekar inte länsstyrelsen.

– Kommunen behöver få ett formellt papper på att hamnen har tillstånd, och det är mark- och miljödomstolen som måste bevilja det, säger Per Leander, miljövårdsdirektör på länsstyrelsen i Halland.

Gottskärs hamn har i många år varit föremål för juridiska strider kring både bryggplatser och olika markfrågor. De bryggor som revs bort i våras var kulmen på en flera år lång och infekterad tvist. Avgörande var att bryggorna ansågs för långa enligt den gällande detaljplanen. Den talade bara om att ”mindre bryggor” var tillåtna, en skrivning som juridiskt tolkades som ungefär 18 meter. Dessutom har alla anmälningar på senare år väckt ont blod i området. Det är inte orimligt att tänka sig fler överklaganden i processen, när miljödomstolen så småningom sagt sitt i målet.

Rikard Svedertun driver Sjömacken och Glasscaféet i Gottskär och är en av alla lokala företagare som engagerat sig i hamnens framtid. Han menar att den senaste bryggstriden pågått så många är att folk blivit luttrade. Men det finns en oro för vad som nu ska hända.

– Nu är både politiker och tjänstemän välvilligt inställda och ett förslag som kan utveckla Gottskär är äntligen på banan. Då tror jag att många är oroliga att detta ska orsaka förseningar. Det vore det sämsta som kan hända, säger han.

Gottskär har på senare tid utarmats på både service och verksamheter. Livsmedelsbutiken slog igen för flera år sedan och klassiska Jönssons Konditori stängde 2017.

Samtidigt vet alla att kommunens förstudie innehåller planer på både nytt klubbhus för segelklubben, kaféer och ny hamnkrog. Ändå finns det de som förvånas över hur planerna tagits fram. I förstudien slås fast att företagare i Gottskärs hamn ska ha ”fortsatt möjlighet att driva och utveckla sina verksamheter också i framtiden”. Trots det har Gottskärs-företagarna haft mycket lite input i kommunens arbete.

– Det kan jag tycka är lite märkligt. Arkitekterna har ritat in en kiosk, men inga sittplatser eller uteservering. Jag tycker det borde vara enkelt för kommunen att komma hit till oss företagare, eller till föreningen Framtid Gottskär, och ställa frågan ’vad behöver ni för att det här ska funka?’, säger Svedertun.

Det alla vill ha är en mer levande hamn, med gästbåtar och turister.

– Nu kommer vi som har verksamheter in i ett väldigt sent skede. Samtidigt ska vi inte stirra oss blinda på problemen. Det viktigaste är att vända utvecklingen, så att det händer något i Gottskär. Och där litar jag på att kommunen löser de problem som uppstår, säger Rikard Svedertun.

Och som om inte det var nog håller kommunen på med ett planprogram för ett 50-tal nya bostäder, ny hamnkrog och en ny marina med minst 100 båtplatser på utsidan hamnpiren. I den affären har byggherren precis kommit överens med markägarna om att köpa loss en omstridd strandremsa som öppnar upp för nybygget.

Emma Kjernald, samhällsbyggnadschefen i kommunen, medger att det är många bollar i luften kring Gottskär.

– Vi har försökt samla allt och förstudien för utveckling av Gottskär kommer att läggas fram för kommunstyrelsens arbetsutskott i nästa vecka. Det handlar om ett mer samlat grepp som politikerna ska få ta ställning till. Och att länsstyrelsen skulle komma med ett besked om bryggorna kommer inte helt som en överraskning, det hade vi räknat med, säger hon.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83 mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se