Gottskärs bryggor dras i ny långbänk

Länsstyrelsen kräver vattendom för kommunens bryggor i Gottskär. Men kommunstyrelsen tar strid och överklagar till mark- och miljödomstolen.

Följetongen om bryggorna i Gottskärs hamn fortsätter. Tidigare i år tvingades en bryggägare att riva ut sina bryggor, efter att en flera år lång juridisk strid nått vägs ände. De klassades som svartbyggda, eftersom längden stred mot gällande regler och detaljplan.

Snabbt anmäldes flera andra bryggor i området, bland annat kommunens egna, för liknande granskning av länsstyrelsen. I september kom beslutet, där myndigheten krävde att kommunen skulle söka vattendom, eller det som kallas lagligförklaring av bryggorna – ett tillstånd, helt enkelt.

Nu väljer kommunen att ta strid. Kommunstyrelsen klubbade på sitt senaste möte att utveckla sitt överklagande av länsstyrelsens beslut. Argumenten är samma som tidigare, att hamnen i Gottskär har funnits där sedan medeltiden.

– Bryggorna har legat där i alla tider och vi hänvisar framför allt till gammal hävd, säger Hans Forsberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen skriver också att bryggorna är viktiga för hela Gottskär, att de knappt har någon miljöpåverkan alls och att de flitigt utnyttjas som gästhamn för båtlivet. I överklagandet påminner kommunen också om att arbetet med att ta fram en ny detaljplan för hela Gottskär pågår för fullt.

– När väl den nya planen är klar så har vi beslutanderätten, då är det vi själva som avgör hur det ska se ut, säger Forsberg.

Förslaget till ny plan för Gottskär innehåller både nya bostäder, en ny marina och nya lokaler för seglingsverksamheten, som alltid förknippats med den lilla kommundelen. Bakom planerna på att bygga bostäder och en ny småbåtshamn finns en lokal fastighetsaktör med rötter på orten. Mark- och miljödomstolen ska nu behandla det överklagade beslutet. Någon tidsplan för när det kan ske finns inte i dagsläget.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83 mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se