Fritt fram för solceller utan bygglov

Nu är det fritt fram att sätta upp solceller på sitt hus utan en bygglovsprocess. Med ändringen vill regeringen underlätta omställningen till förnybar el och samtidigt avlasta byggnadsnämnder och rättsväsende. 

I mitten av juni blev det klart att bygglovskravet för solceller på fastigheter slopas. Lagen börjar införs den 1 augusti gäller för de som installerar solceller som följer takets riktning.

Det kommer innefatta de allra flesta solcellsinstallationer förutom de som har platta tak där solceller oftast riktas uppåt i en vinkel i sydlig eller östlig riktning. 

Om man bor i ett område eller byggnad som “är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt” krävs även bygglov efter första 1 augusti.

Björn Alm