Arkivfoto

Fortsatt låg arbetslöshet i Kungsbacka

Kungsbacka har fortsatt lägst arbetslöshet i länet, men medan arbetslösheten minskat i de andra kommunerna jämfört med förra året så har utvecklingen stått stilla i Kungsbacka.

Arbetslösheten i Kungsbacka i oktober i år låg på 3,2 procent. Det innebär att arbetslösheten i kommunen är oförändrad jämfört med samma period förra året visar ny statistik från Arbetsförmedlingen.

Utvecklingen för de andra halländska kommunerna går dock åt rätt håll. Tydligast syntes det i Hylte där arbetslösheten minskat med 1,3 procentenheter jämfört med samma tid förra året. Hylte har trots det den högsta arbetslösheten i länet med 11,5 procent.

Sett till hela landet så står sig arbetsmarknaden i Halland bra. Totalt var arbetslösheten 6,1 procent vilket är 0,4 procentenheter mindre än förra året och 1,3 procentenheter lägre än genomsnittet i landet på 7,4 procent. Lägst arbetslöshet var det i Uppsala län med 5,9 procent.

Det är också glädjande siffror i Halland vad det gäller ungas arbetslöshet. Bland de som är mellan 18 och 24 år så är 8,2 procent arbetslösa. Det var bara Stockholms län som hade lägre ungdomsarbetslöshet på 6,8 procent.

Däremot är det svårare för en del grupper att komma ut på arbetsmarknaden. Bland de personer som är födda utanför Europa har arbetslösheten ökat de senaste åren och i oktober var det 245 personer fler jämfört med året innan som var födda utanför Europa som är arbetslösa. Samtidigt har inskrivna arbetslösa som är födda inom Europa minskat med 735 personer under samma period.

– Vi ser nu att ökningstakten har bromsat in när det gäller antalet nyinskrivna arbetslösa som är födda utanför Europa. Utvecklingen var den motsatta under 2015 och 2016 då arbetslösheten ökade och vi hoppas att det är ett trendbrott som vi nu ser, säger Heléne Centerhorn, biträdande marknadschef Göteborg Halland i ett pressmeddelande.

Kajsa Lind

kajsa.lind@kungsbackaposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar