Förslag på fler tågavgångar

Västtrafik har presenterat sitt förslag på trafikplan för tågen 2019. Där ingår flera nya stopp i Åsa och Kungsbacka.

Bakgrunden till Västtrafiks förslag är en efterfrågan på utökad tågtrafik på sträckan Varberg–Göteborg och i synnerhet till och från Åsa. Syftet med förslaget är att förbättra förbindelsen från Varberg och Åsa till Kungsbacka och Göteborg.

Den föreslagna trafikförändringen innebär en ny avgång måndag till fredag från Varberg klockan 11.50 och 14.50. Samt en ny avgång måndag till fredag från Göteborg klockan 10.25 och 13.25. Förändringarna ska då gälla från december 2018 och tågen ska stanna i bland annat Åsa och Kungsbacka.

Då tågtrafiken går över länsgränsen är det Hallandstrafiken som i slutändan bestämmer och deras beslut kommer inte förrän 14 september.

– Västtrafik föreslår att köra några västtåg mitt på dagen. Det är bättre än ingenting men jag tycker att det är otillräckligt, säger Tommy Rydfeldt (L), styrelseledamot i Hallandstrafiken.

Rydfeldt berättar att Hallandstrafiken fått reda på hur mycket pengar de har tilldelats från regionstyrelsen och att en utökad trafik ryms inom budget.

– Den linje som jag och liberalerna är inne på är att vi vill stanna fler Öresundståg. De går ändå på sträckan och kan stanna oftare. Men varje stopp är bättre än inget, säger Rydfeldt.

Jonas Löfvendahl

redaktion@kungsbackaposten.se