Förslag: Kultur- och fritid kan ta över träffpunkterna

Nu finns ett förslag om att verksamheten med träffpunkter ska skötas av kultur- och fritidsförvaltningen i stället för av vård- och omsorg.

– Vi behöver inte alltid dela upp medborgarna utifrån ålder, säger Ulrika Granfors, på kultur- och fritidsförvaltningen.

I dag finns det sju träffpunkter som drivs av vård- och omsorgsförvaltningen och ytterligare tre som drivs med hjälp av frivilliga. Nu har kommunen ett förslag om att förvaltningen för kultur och fritid ska ta över.

– Vi på kultur- och fritid jobbar ju med att förbättra hälsan och ge invånarna ett rikt kultur- och fritidsliv. Vi ser att vi skulle kunna använda vår kompetens, arbetssätt och förvaltningens samlade resurser även för de äldre. Det skulle passa bra in i vad vi jobbar med och vi ser att vi kan utveckla verksamheten, säger Ulrika Granfors.

”Får pröva oss fram”

De två förvaltningarna har tagit fram förslaget tillsammans. Politikerna väntas ta ett beslut i juni och om det blir ett ja är tanken att kultur- och fritid kan ta över under hösten.

– Det kommer inte göras stora förändringar rakt upp och ner utan vi får pröva oss fram kring hur vi kan utveckla verksamheten, tillsammans med seniorerna, säger Ulrika Granfors.

Det är åtta personer som jobbar med träffpunkterna idag. Sex av dem föreslås flyttas över till kultur- och fritid. Två stycken ska vara kvar inom vård- och omsorg och jobba med uppsökande verksamhet för de äldre som är ensamma eller inte kan ta sig till en träffpunkt.

Fler samarbeten

Exakt hur träffpunkterna kommer förändras är inte klart. Ulrika Granfors tror att kommunen skulle kunna samarbeta mer med föreningar, privatpersoner och kulturlivet och utnyttja lokaler och verksamhet som redan finns.

– Konsthallen är till exempel en utmärkt mötesplats där vi skulle kunna rikta oss mer mot äldre. Vi skulle också kunna jobba mer med grupper. Jag tror också att vi kan skapa fler mötesplatser där gamla och unga möts. Man behöver inte alltid dela upp medborgarna efter ålder, säger hon.

Elvira Linderot